Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Wolters-Koenen (1996)

Koenen, M.J. & Drewes, J.B. (1996). Wolters' Handwoordenboek Nederlands: Koenen (29e dr. door W.Th. de Boer). Groningen: Wolters.