Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Het juiste voorzetsel (1999)

Vindevogel, Th. (1999). Het juiste voorzetsel: Lexicon van het voorzetselgebruik in het Nederlands (5e dr.). Deurne: Wolters Plantyn.