Officiële spelling Nederlandse Taalunie

WNT

Woordenboek der Nederlandsche taal (1882-1998). 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff. (op cd-rom verschenen bij AND Electronic Publishing in 1995)