Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Hopende / hopend

Vraag

Moet hopend of hopende worden gebruikt in zinnen als Hopend(e) u daarmee van dienst te zijn, sturen wij u onze brochure en Hopend(e) op een spannende wedstrijd, zaten wij met zakken chips en drank voor de tv?

Antwoord

Beide vormen zijn correct, maar de vorm zonder -e is gebruikelijker.

Toelichting

Hopend(e) is een zogeheten tegenwoordig deelwoord. Deze deelwoorden worden gevormd door achter de infinitief -d of -de te zetten. Volgens de Algemene Nederlandse Spraakkunst (1997) is de vorm met alleen -d het gebruikelijkst. In vaste uitdrukkingen komt soms alleen de vorm op -de voor, bijvoorbeeld: Al doende leert men, Ziende blind zijn, Hij is malende en IJs en weder dienende zien wij u dinsdag.

Hopend(e) kan soms enigszins archaïsch voorkomen, vooral in brieven. Een formulering met hopend(e) kan dan beter worden vermeden. Hopend(e) u daarmee van dienst te zijn, sturen wij u onze brochure kan bijvoorbeeld worden herschreven tot Wij hopen u van dienst te zijn door u onze brochure te sturen of In de hoop u daarmee van dienst te zijn, sturen we u onze brochure.

Naslagwerken

ANS (1997), p. 67 of online via de E-ANS; Schrijfwijzer (1995), p. 85