Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Beroep doen op / een beroep doen op

Vraag

Is het beroep doen op of een beroep doen op?

Antwoord

Standaardtaal is een beroep doen op.

Toelichting

Gebruikelijk in de standaardtaal is de uitdrukking een beroep doen op iets of iemand.

(1) De politie heeft een beroep gedaan op de brandweer.

(2) We moeten een beroep doen op uw begrip.

In België en heel af en toe ook in Nederland wordt het lidwoord in deze uitdrukking weggelaten. Het weglaten van een wordt door veel mensen niet aanvaard.

(3) Wie beroep wil doen op zijn dienstverlening, zal veel geld moeten neertellen. (geen standaardtaal)

Zie ook

(Een) Italiaanse (zij is -)
(De) wielrenner Axel Merckx
In openlucht / in de openlucht

Naslagwerken

beroep doen op een beroep doen op
Grote Van Dale (2005) [bij beroep] (Belg.N., niet alg.) beroep doen op - [leenvertaling van Fr. faire appel à] [bij beroep] een beroep doen op iemands hulpvaardigheid, op zijn vriendschap, op zijn beurs, zijn hulp, vriendschap, bijstand inroepen
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) - [bij beroep] een beroep2 doen op iem. of iets vragen
Verschueren (1996) - [bij beroep] A. Eig. 1. het tot zich roepen, alleen nog in de uitdru.: een - doen op iemand of iets, te hulp roepen; een - doen op iemands eergevoel of rechtschapenheid, zich tot hem wenden om volgens dat gevoel te handelen
Koenen (2006) - [bij beroep] 1 het te hulp roepen: een ~ doen op iems steun; een ~ doen op overmacht
Kramers (2000) - [bij beroep] 3 (…) een ~ doen op iem., iets de steun van iem., iets inroepen
Correct Taalgebruik (2006), p. 37 [wordt afgekeurd] In de uitdrukking 'beroep doen op' ontbreekt het lidwoord een (Vergelijk het Frans 'faire appel à'). -
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 31 [bij beroep, wordt afgekeurd] - doen op, een - doen op -
Taalwijzer (1998), p. 64 [bij beroep, wordt afgekeurd] niet: beroep doen op [bij beroep] Correct is: een beroep doen op
Stijlboek VRT (2003), p. 41 [bij beroep] Algemeen Nederlands is: een beroep doen op. Het lidwoord hoort erbij. [bij beroep] Algemeen Nederlands is: een beroep doen op. Het lidwoord hoort erbij.
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) [bij beroep] beroep doen op iemand/iets, een beroep doen op iemand/iets, de hulp van iemand/iets inroepen

-