Uitspraak slot-n (algemeen)

Uitspraak slot-n (algemeen)

In het gesproken Nederlands kunnen we de slot-n weglaten als er een toonloze e (sjwa) aan voorafgaat: kerke(n), opene(n), verlate(n), bidde(n), tege(n). Indien het volgende woord met een klinker begint, spreken we de slot-n doorgaans als overgangsklank uit: We openen een fles.

Verder spreken we bij werkwoorden waarvan de stam eindigt op -en de slot-n uit bij de tegenwoordige tijd van de eerste persoon enkelvoud: ik teken, ik open, ik zegen.

Daarnaast zijn sprekers bij het voorlezen van teksten – onder invloed van de spelling – meer geneigd de slot-n systematisch uit te spreken. Dat kan tot een onnatuurlijke leesstijl leiden.

Naslagwerken

ANS (1997), p. 63 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Groot uitspraakwoordenboek (1974), p. XIX-XX; Uitspraakwoordenboek (2000), p. 31-32; ABN-uitspraakgids (1998), p. XIV-XV

medeklinkers,uitspraak en klemtoon,algemeen,niet-gepubliceerd,spelling,uitspraak en klemtoontao_generiek (K)
47
n
medeklinkers,uitspraak
Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:uitspraak;Subrubriek:medeklinkers
0000
28 April 2020