Tussen de middag

Tussen de middag

Vraag

Is de uitdrukking tussen de middag correct?

Antwoord

Ja, er is geen reden om deze vaste uitdrukking af te keuren.

Toelichting

Het voorzetsel tussen behoeft in de regel de verwijzing naar twee of meer zaken of personen (tussen is etymologisch verwant aan twee). Op het voorzetsel volgt daarom vrijwel altijd een nevenschikking van twee of meer elementen of een meervoudig zelfstandig naamwoord.

De vaste uitdrukking tussen de middag (’tijdens het middaguur, in de middagpauze’) is een uitzondering: op tussen volgt de enkelvoudige zelfstandig-naamwoordgroep de middag. Het is mogelijk dat deze uitdrukking oorspronkelijk een contaminatie is van tussen de ochtend en de middag (of tussen de werktijden) en omstreeks het middaguur. Om die reden keuren sommige taalgebruikers tussen de middag af. Misschien worden de twee tijdstippen echter eenvoudigweg geïmpliceerd: ’tussen (het begin en het einde van) de middag (= het middaguur)’, ’tussen twaalf en een’. Hoe de uitdrukking ook moet worden verklaard, ze is zozeer ingeburgerd dat er geen bezwaar tegen hoeft te worden gemaakt.

De uitdrukking tussen de middag is in België niet gangbaar en ook nauwelijks bekend.

Zie ook

Over de middag
Voormiddag, namiddag

Bronnen

Onze Taal 21 (1952), p. 46

Naslagwerken

Schrijfwijzer (1995), p. 93; WNT (onder tusschen); Grote Van Dale (1999); Van Dale Hedendaags Nederlands (1996); Verschueren (1996); Wolters-Koenen (1996); Kramers (1996) (onder middag)

niet-gepubliceerd,geen_categorietao_adv (C)
812
n01 January 2004
11 September 2018