Gezocht in woordenlijst.org

(officiële spelling)
Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Gezocht naar hoofdletter

129 resultaten.

Kerk (hoofdletter?)
Wanneer is kerk met een hoofdletter en wanneer met een kleine letter? Het woord kerk wordt met een kleine letter geschreven als het gebouw, de kerkdienst of het kerkelijk gezag/instituut in algemene...

E-mail (hoofdletter?)
Hoe schrijf je e-mail: met een hoofdletter of een kleine letter? Met een kleine letter: e-mail. Letteraanduidingen in samenstellingen schrijven we met een hoofdletter als die hoofdletter de vorm ...

Minister (hoofdletter?)
Hoe schrijf je minister in minister van ...: met of zonder hoofdletter? Minister wordt meestal met een kleine letter geschreven. In een aantal gevallen is een hoofdletter gebruikelijk of mogelijk. ...

Ministerie, federale overheidsdienst (hoofdletter?)
Hoe schrijf je ministerie en (in België) federale overheidsdienst: met of zonder hoofdletter? Wij adviseren een hoofdletter te gebruiken in de volledige officiële naam van de instelling. Wanneer de ...

Sinterklaas (hoofdletter?)
Schrijven we Sinterklaas met een hoofdletter of met een kleine letter? Als de heilige persoon of de personificatie daarvan bedoeld is, wordt Sinterklaas als eigennaam beschouwd en met een hoofdletter ...

Prins (hoofdletter?)
Hoe schrijf je prins en kroonprins: met of zonder hoofdletter? We schrijven prins en kroonprins met een kleine letter. Om bijzonder respect uit te drukken, kan een hoofdletter gebruikt worden. Een...

Kerstman (hoofdletter?)
Is Kerstman/kerstman met een hoofdletter of met een kleine letter? Als de sprookjesfiguur uit de kersttraditie bedoeld is, wordt Kerstman als eigennaam beschouwd en met een hoofdletter geschreven. Als...

Tourwinnaar (hoofdletter?)
Krijgt het woord tourwinnaar een hoofdletter of niet? Als Tour verwijst naar een eigennaam (de Tour de France) schrijven we Tourwinnaar met een hoofdletter. Als tour naar een ronde in het algemeen ver...

Jood (hoofdletter?)
Is de juiste spelling Jood of jood? Als 'iemand met het joodse geloof' bedoeld wordt, schrijven we jood. Gaat het om 'iemand van het Joodse volk', dan schrijven we Jood. Woorden voor gelovigen en hun...

Iersesetterpup (hoofdletter?)
Wat is correct: een Iersesetterpup of een iersesetterpup? Correct is: een Iersesetterpup. Bij de schrijfwijze van de samenstelling die bestaat uit de woordgroep Ierse setter en het zelfstandig naamwoo...

(zand)Duinen / (Zand)duinen (hoofdletter?)
Waar komt de hoofdletter in de volgende zin: (zand)Duinen zijn belangrijk voor de kustverdediging of (Zand)duinen zijn belangrijk voor de kustverdediging? De hoofdletter staat aan het begin van de z...

Commissaris van de Koning (hoofdletter?)
Schrijf je commissaris in commissaris van de Koning met of zonder hoofdletter? Zonder hoofdletter. Een titel of functiebenaming, al dan niet gevolgd door een naam, schrijven we in de regel met kl...

Elfstedentocht, Elfstedenstad (hoofdletter?)
Krijgen de woorden elfstedentocht en elfstedenstad een hoofdletter? Ja, deze woorden krijgen een hoofdletter: Elfstedentocht, Elfstedenstad. Elfstedentocht is een eigennaam: het is de naam van een sc...

Alzheimer (hoofdletter?)
Wat is correct: alzheimer of Alzheimer? De ziekte alzheimer wordt net als andere ziektenamen met een kleine letter geschreven. Alleen in de woordgroep ziekte van Alzheimer staat een hoofdletter, omd...

Ambassade (hoofdletter?)
Krijgt ambassade een hoofdletter in de Chinese Ambassade/ambassade? Nee. Wel gebruikelijk is een hoofdletter in de officiële naam van de ambassade, bijvoorbeeld: Ambassade van de Volksrepubliek China,...

U (hoofdletter?)
Wanneer schrijf je u met een hoofdletter? Net als de andere persoonlijke voornaamwoorden schrijven we u doorgaans met kleine letters. We schrijven U alleen met een hoofdletter om naar een heilige pe...

’S avonds / ’s Avonds (hoofdletter?)
Waar komt de hoofdletter aan het begin van de zin als de zin begint met een apostrof? Is het: 'S avonds werkt John in een café of 's Avonds werkt John in een café. Juist is: 's Avonds werkt John in ee...

Brexit (hoofdletter?)
Wat is correct: Brexit (met een hoofdletter) of brexit (met een kleine letter)? Correct is: brexit. Met brexit wordt het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie aangeduid. Het is ...

Eskimo, indiaan (hoofdletter?)
Waarom schrijven we Eskimo met een hoofdletter en indiaan zonder hoofdletter? Volgens de regel in de Woordenlijst schrijven we de naam voor een bevolkingsgroep of een lid daarvan met een hoofdletter a...

Franstalig (hoofdletter?)
Worden woorden als frans-, engels- en duitstalig met een kleine letter of met een hoofdletter geschreven? Deze woorden worden met een hoofdletter geschreven: Frans-, Engels- en Duitstalig. Afleidi...

Jonkheer (hoofdletter?)
Hoe schrijf je jonkheer: met of zonder hoofdletter? We schrijven jonkheer doorgaans met een kleine letter. Om bijzonder respect uit te drukken, kan een hoofdletter gebruikt worden. Volgens de Woo...

Paus (hoofdletter?)
Hoe schrijf je paus, met of zonder hoofdletter? We schrijven paus met een kleine letter. Om bijzonder respect uit te drukken, kan een hoofdletter gebruikt worden.  Aanspreekvormen, functiebenamin...

Grondwet (hoofdletter?)
Hoe schrijven we grondwet: met een kleine letter of een hoofdletter? Dat hangt van de betekenis af. Als een unieke tekst wordt bedoeld, schrijven we een hoofdletter, anders een kleine letter. In z...

Hoofdletter na dubbele punt
Kan er een hoofdletter komen na de dubbele punt? Ja, als er na de dubbele punt een citaat volgt of als er een opsomming volgt van volledige zinnen. Na een dubbele punt volgt doorgaans een citaat, een ...

Hoofdletter uit respect
16.7 hoofdletter uit respect (a) aanhef, aanspreking en adres regel 16.Q (1) In een brief gebruiken we kleine letters als we iemand aanspreken, behalve aan het begin van een zin of een tekst...
uit woordenlijst.org - leidraad (officiële spellingsregels)

Randstad (hoofdletter?)
Krijgt randstad een hoofdletter als bedoeld wordt 'het stedengebied van Holland en Utrecht langs de westrand van Nederland'? Ja, in die betekenis schrijven we Randstad met een hoofdletter. Aardrij...

Westen (het rijke -) (hoofdletter?)
Krijgt westen een hoofdletter in het rijke westen/Westen? Ja. Het Westen is in deze context een soort aardrijkskundige naam die staat voor de landen van West-Europa en Noord-Amerika of voor het mees...

Bachelor, master (hoofdletter?)
Hoe worden de woorden bachelor en master geschreven: met of zonder hoofdletter? De woorden bachelor en master worden met een kleine letter geschreven. Bachelor en master krijgen in het Nederlands geen...

Februaristaking, Oktoberrevolutie (hoofdletter?)
Krijgen namen van historische gebeurtenissen een hoofdletter, of niet? Hoe schrijf je bijvoorbeeld Februaristaking en Oktoberrevolutie? Volgens de officiële spelling krijgen de namen van historisch...

Gotisch (hoofdletter?)
Hoe schrijf je gotisch: met een kleine letter of een hoofdletter? De bouw-, beeldhouw- en schilderstijl met een kleine letter, de taal met een hoofdletter. Talen worden met een hoofdletter geschre...

Hoofdletter na puntkomma
Hoort er na een puntkomma in een zin een hoofdletter te staan? Nee, na een puntkomma in een zin komt geen hoofdletter. Een puntkomma wordt geplaatst tussen twee zinnen. Dit leesteken sluit de eers...

Rechtbank (hoofdletter?)
Hoe schrijf je rechtbank: met of zonder hoofdletter? Zonder hoofdletter. Rechtbank is een soortnaam, geen eigennaam. We kunnen verschillende instellingen noemen met hetzelfde woord. Er is dus geen ...

Statenlid (hoofdletter?)
Wat is juist: statenlid of Statenlid? De juiste spelling is Statenlid. Een andere naam voor de Provinciale Staten is, kortweg, de Staten. Een lid van de Provinciale Staten kan een Provinciale Stat...

Statenverkiezing (hoofdletter?)
Wat is juist: statenverkiezing of Statenverkiezing? De juiste spelling is: Statenverkiezing. Een andere naam voor de Provinciale Staten is, kortweg, de Staten. Verkiezingen voor de Provinciale St...

T.a.v. (hoofdletter?)
Hoe schrijf je de afkorting t.a.v. in adresseringen: met of zonder hoofdletter? We schrijven t.a.v. zonder hoofdletter, tenzij de afkorting aan het begin van een tekstregel staat, bijvoorbeeld in ee...

Hindoe (hoofdletter?)
Is de juiste spelling Hindoe of hindoe? Als een 'aanhanger van het hindoeïsme' bedoeld wordt, schrijven we hindoe. Het bijvoeglijk naamwoord hindoeïstisch schrijven we eveneens met een kleine letter...

Koning(in) (hoofdletter?)
Hoe schrijf je koning(in): met of zonder hoofdletter? We schrijven koning en koningin doorgaans met een kleine letter. Om bijzonder respect uit te drukken, kan eventueel een hoofdletter gebruikt wor...

Secretaris-generaal (hoofdletter?)
Hoe schrijf je secretaris-generaal: met of zonder hoofdletter? Zonder hoofdletter. Secretaris-generaal is een soortnaam, geen eigennaam. Het wordt daarom niet met een hoofdletter geschreven. Ook de...

Zuidpool en noordpool (hoofdletter?)
Schrijven we zuidpool en noordpool met een hoofdletter of met een kleine letter? Als aardrijkskundige namen schrijven we Noordpool en Zuidpool met een hoofdletter. In de betekenis 'magnetische pool'...

Internet (hoofdletter?)
Hoe schrijf je internet: met een kleine letter of met een hoofdletter? Met een kleine letter. Aanvankelijk werd het woord internet met een hoofdletter geschreven, maar volgens de officiële spellin...

Mevrouw Van der Ven-Van Dijk / mevrouw Van der Ven-van Dijk
Krijgt bij een dubbele achternaam het woord van een hoofdletter of een kleine letter na het streepje: Mevrouw Van der Ven-Van Dijk of mevrouw Van der Ven-van Dijk? In Nederland is mevrouw Van der Ve...

Senaat (hoofdletter?)
Wat is juist: Senaat of senaat? Als officiële benaming voor het Belgische parlementaire controleorgaan schrijven we Senaat met een hoofdletter. We schrijven senaat met een kleine letter als wordt ...

Gedeputeerde (hoofdletter?)
Wat is juist: Gedeputeerde of gedeputeerde? De juiste spelling is: gedeputeerde. Een gedeputeerde is, naast de algemene betekenissen 'afgevaardigde' of 'volksvertegenwoordiger', in Nederland een l...

Pleistoceen (hoofdletter?)
Is het Pleistoceen of pleistoceen? In courante teksten schrijven we pleistoceen. Alleen in gespecialiseerde publicaties kan ook Pleistoceen worden geschreven. Het bijvoeglijk naamwoord pleistoceen (...

Benamingen van plaatsen, windstreken, talen, volkeren
16.3 benamingen van plaatsen, windstreken, talen, volkeren (a) aardrijkskundige namen regel 16.E Een aardrijkskundige naam schrijven we met een hoofdletter. Deze regel geldt voor plaats...
uit woordenlijst.org - leidraad (officiële spellingsregels)

Hoofdletter aan het begin van een zin
16.9 hoofdletter aan het begin van een zin regel 16.U Het eerste woord van een zin krijgt een hoofdletter. Gaat Joachim mee op reis? M'n gsm is gestolen. Professor Gobelijn was tevre...
uit woordenlijst.org - leidraad (officiële spellingsregels)

Kop van Jut (hoofdletter?)
Hoe schrijf je jut in de verbinding de kop van Jut zijn ('de zondebok zijn'), met een kleine letter of een hoofdletter? Met een hoofdletter: de kop van Jut zijn. In de kop of het hoofd van Jut is...

Marxisme (hoofdletter?)
Hoe schrijf je marxisme: met of zonder hoofdletter? Correct is marxisme, zonder hoofdletter. Marxisme is een afleiding van de persoonsnaam Marx. Persoonsnamen schrijven we met een hoofdletter, maa...

Noorden (in het - van het taalgebied) (hoofdletter?)
Wat is correct: in het Noorden van het taalgebied of in het noorden van het taalgebied? Correct is: in het noorden van het taalgebied. Namen van windstreken schrijven we in de regel met een klein...

Wetboek (hoofdletter?)
Hoe schrijven we wetboek: met een kleine letter of een hoofdletter? Dat hangt van de betekenis af. Als een uniek boek wordt bedoeld, schrijven we een hoofdletter, anders een kleine letter. We schr...

Bisdom (hoofdletter?)
Hoe schrijf je bisdom: met of zonder hoofdletter? Correct is bisdom, met een kleine letter. Het woord bisdom is een soortaanduiding, geen eigennaam; daarom krijgt het in principe een kleine lette...

Hoofdletters bij titels van boeken, liedjes, films e.d. (algemeen)
Titels in lopende tekst Lidwoorden aan het begin van titels Duitse titels Engelse titels Titels uit andere talen Kranten- en tijdschrifttitels Titels in lopende tekst Top Als in een gewone ...

De Villepin / de Villepin
Wat is juist: de Franse ex-premier de Villepin of de Franse ex-premier De Villepin? Het Nederlandse en het Belgische systeem verschillen van elkaar. In Nederland wordt voor de spelling van buitenl...

Studierichting Toegepaste Taalwetenschap (hoofdletters?)
Schrijf je studierichting toegepaste taalwetenschap of studierichting Toegepaste Taalwetenschap? De officiële benamingen van studierichtingen en opleidingen worden met hoofdletters geschreven. Corre...

123 Mensen kwamen om / 123 mensen kwamen om (hoofdletter?)
Wat is juist: 123 Mensen kwamen om of 123 mensen kwamen om? Juist is: 123 mensen kwamen om. Als de zin begint met een cijfer, wordt het eerstvolgende woord met een kleine letter geschreven. Als een z...

Wijnsoorten (hoofdletters?)
Schrijf je namen van wijnen met een hoofdletter of met een kleine letter? Wijnsoorten en namen van druiven en wijnstokken worden over het algemeen met kleine letters geschreven. Merknamen krijgen een ...

Amsterdam centrum / Amsterdam Centrum / Amsterdam-centrum / Amsterdam-Centrum
Wat is correct: Amsterdam centrum, Amsterdam, Centrum, Amsterdam-centrum of Amsterdam-Centrum? De aanbevolen schrijfwijze is: Amsterdam-Centrum. Als een aardrijkskundige naam uit verschillende del...

Dier-, plant- en fruitnamen (hoofdletters?)
Krijgen namen van dier-, planten- en fruitsoorten een hoofdletter? Nee. Soortnamen zoals rivierforel, foxterriër, eekhoorntjesbrood, populier en calville krijgen geen hoofdletter. Dier-, plant- e...

Literatuurlijsten (algemeen)
Inleiding Terminologie Rangschikking Alfabetiseren Algemene opbouw:           Beschrijving van boeken           Beschrijving van artikels uit boeken of tijdschriften           Beschrijving va...

Hoofdletters / kleine letters in functieaanduidingen
Schrijf je functieaanduidingen met een hoofdletter of met een kleine letter? Functieaanduidingen worden over het algemeen met kleine letters geschreven. Functieaanduidingen zijn geen eigennamen,...

Leestekens en hoofdletters in een puntsgewijze opsomming (algemeen)
1. Inleiding 2. Leesteken na een inleidende zin, woordgroep of woord 3. De delen van de opsomming: gebruik van leestekens en hoofdletters 4. Vorm van de delen van de opsomming 1. In...

Afkortingen: spelling (algemeen)
De punt Hoofdletters in zaakaanduidingen en vaktermen Hoofdletters in eigennamen met letteruitspraak Hoofdletters in eigennamen met woorduitspraak Het gebruik van de punt en de hoofdletter in afko...

100 k / 100k / 100 K / 100K
In financiële overzichten worden bedragen soms per 1000 euro weergegeven. Wat is de juiste weergave van 100.000 euro? 100 k, 100k, 100 K of 100K? De juiste schrijfwijze is 100K. Dat kan zowel '100.000...

Accenttekens en andere diakritische tekens op hoofdletters
Mogen er accenttekens en andere diakritische tekens geplaatst worden op hoofdletters? Dat hangt af van het geval. Bij woorden die aan een andere taal zijn ontleend, mogen de accenttekens accent aigu...

c-attest / C-attest  
Wat is correct: c-attest of C-attest? De juiste spelling is: C-attest. Als een letteraanduiding een element van ordening, classificatie of evaluatie aangeeft, wordt die letter groot geschreven. In sa...

Burgemeester en wethouders, burgemeester en schepenen (hoofdletters?)
Hoe schrijf je de combinaties burgemeester en wethouders en burgemeester en schepenen: met of zonder hoofdletters? Zonder hoofdletters. Een titel of functiebenaming, al dan niet gevolgd door een ...

Ijsland / IJsland
Schrijf je Ijsland of IJsland? Juist is IJsland. Als een woord dat met een ij begint met een hoofdletter moet worden geschreven, moet de ij in zijn geheel in hoofdletters worden gezet. De ij bestaat u...

Peter Pancomplex / peterpancomplex
Wat is de juiste spelling: Peter Pancomplex of peterpancomplex? Correct is: peterpancomplex. De hoofdletter van een persoonsnaam vervalt in een samenstelling als de verwijzing naar de unieke persoon o...

Europees parlement / Europees Parlement, Vlaams parlement / Vlaams Parlement
Wordt het woord parlement met een hoofdletter of een kleine letter geschreven in Europees Parlement/parlement en Vlaams Parlement/parlement? Parlement krijgt een hoofdletter in Europees Parlement en...

Het Arabisch(e) schiereiland / het Arabisch(e) Schiereiland
Wat is correct: het Arabische schiereiland of het Arabisch schiereiland? En krijgt schiereiland een hoofdletter? Zowel het Arabisch schiereiland als het Arabische schiereiland is correct; het Arabisch...

Kerstmis, Valentijnsdag / kerst, valentijn
Waarom schrijven we kerst en valentijn met een kleine letter en Kerstmis en Valentijnsdag met een hoofdletter? Kerstmis en Valentijnsdag zijn officiële namen van feestdagen. Die schrijven we met een...

Accenttekens
4. Accenttekens In sommige Franse woorden schrijven we een accent* op een klinker. Het gaat om het accent aigu (´ zoals op de é in logé), het accent grave (` zoals op de è in scène) en het accent c...
uit woordenlijst.org - leidraad (officiële spellingsregels)

Facebookpagina / facebookpagina
Wat is correct: Facebookpagina of facebookpagina? Zowel Facebookpagina als facebookpagina is correct. De schrijfwijze met hoofdletter is het gebruikelijkst. Facebookpagina / facebookpagina is een same...

J. Van den Berg / J. van den Berg
Schrijven we J. Van den Berg of J. van den Berg? In Nederland is J. van den Berg de gangbare schrijfwijze. In België wordt de persoonsnaam altijd geschreven zoals op de identiteitskaart is aangegeve...

Symbolen voor grootheden en eenheden (algemeen)
Een grootheid is iets wat je kunt meten (bijvoorbeeld 'lengte'); een eenheid is de maat waarmee je meet (bijvoorbeeld 'meter'). De schrijfwijze van afkortingen van grootheden en eenheden is vastgele...

de Chinees / chinees (bij - eten)
Wat is correct: We eten regelmatig bij de chinees of We eten regelmatig bij de Chinees? Beide spellingen zijn correct. Een naam van een volk of een lid daarvan die afgeleid is van een aardrijkskundige...

Oudgriekse / Oud-Griekse / oud-Griekse voorwerpen
Wat is de correcte schrijfwijze: oud-Griekse voorwerpen, Oud-Griekse voorwerpen of Oudgriekse voorwerpen? Als het specifiek gaat om voorwerpen uit de Griekse oudheid, is zowel oud-Griekse voorwerpen a...

Vlaamse Rand, Brusselse Rand, de Rand (hoofdletters?)
Schrijven we (de) Vlaamse Rand, (de) Brusselse Rand of kortweg de Rand met hoofdletters als bedoeld wordt 'de Vlaamse gemeenten die als een ring rond het Brusselse Gewest liggen'? Ja, in die beteken...

Zwarte Piet / zwarte piet / zwartepiet
Wat is de correcte spelling: zwartepiet, zwarte piet of Zwarte Piet? Als de figuur bedoeld is waarvan men kinderen doet geloven dat het de helper van Sinterklaas is, wordt Zwarte Piet als eigennaam be...

Aaneenschrijven: drieledige samenstelling of woordgroep? (algemeen)
1. Inleiding 2. Samenstellingen met als eerste deel een woordgroep    2.1 Samenstelling: definitie en basisregels voor aaneenschrijven    2.2 Drieledige samenstellingen    2.3 Samenstellinge...

Afdeling Financiën (hoofdletters?)
Schrijf je afdeling financiën of afdeling Financiën? Correct is: afdeling Financiën. Officiële namen van organen, instellingen, verenigingen, diensten, bedrijven enzovoort krijgen een hoofdletter...

Rubensachtig / rubensachtig
Wat is de correcte spelling: Rubensachtig of rubensachtig? Als de betekenis 'zoals van Rubens' is, schrijven we Rubensachtig, bijvoorbeeld een Rubensachtig schilderij. Als een algemenere betekenis bed...

Waddeneiland / waddeneiland
Wat is correct: Texel is een waddeneiland of Texel is een Waddeneiland? Beide zinnen zijn correct. Waddeneiland met een hoofdletter duidt op een van de eilanden ten noorden van Nederland of Duitslan...

zuidwest-Den Haag / Zuidwest-Den Haag
Schrijven we zuidwest-Den Haag of Zuidwest-Den Haag? Correct is: Zuidwest-Den Haag. Aardrijkskundige namen krijgen altijd een hoofdletter: New York, Frankrijk, Amsterdam, de Sahara, de Rijn enzo...

Brave Hendrik / brave Hendrik / brave hendrik (hoofdletters?)
Wordt brave hendrik met hoofdletters of met kleine letters geschreven? Correct is: brave hendrik. Persoonsnamen zijn eigennamen; we schrijven ze in de regel met een hoofdletter. Ze verwijzen naar...

Jan modaal / jan modaal / Jan Modaal (hoofdletters?)
Wordt jan modaal met hoofdletters of met kleine letters geschreven? Correct is: Jan Modaal. Persoonsnamen zijn eigennamen; we schrijven ze in de regel met een hoofdletter. Ze verwijzen naar een u...

Opmaak van een zakelijke brief in België (algemeen)
Voorbeeld Inleiding Afzender en geadresseerde(n) Datum en kenmerk Onderwerp Aanhef Brieftekst Slotgroet en ondertekening Bijlage(n) Kopie(ën) Voorbeeld Top Buildit nv Broekstraat 88...

Punt of komma bij onderbroken citaat
Als een citaat van meer dan één zin ('Gaat u zitten. De dokter komt zo' of 'Is Jan thuis? Ik wil hem wat vragen') wordt onderbroken door bijvoorbeeld zei zij of vroeg Piet, komt na de citaatonderbreke...

Afkortingen
17.1 afkortingen Een afkorting (in de specifieke betekenis van het woord) is de weergave van een woord of een woordgroep door een of meer (begin)letters, zonder dat de afkorting in de plaats komt ...
uit woordenlijst.org - leidraad (officiële spellingsregels)

Dr, ir, mr / dr., ir., mr.
Krijgen de afkortingen van academische titels altijd een punt? Achter de afkortingen van academische titels hoort altijd een punt. Schrijf dus dr., drs., ing., ir., lic., mr., prof. enzovoort. Elk...

Geachte mevrouw / Geachte mevrouw,
Komt er een komma na de aanhef in een brief? Volgens het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) komt er een komma na de aanhef. Volgens het Bureau voor Normalisatie in België is er na de aanhef gee...

Grondwoord is initiaalwoord, letter, cijfer of symbool
15.4 grondwoord is initiaalwoord, letter, cijfer of symbool regel 15.F Als het grondwoord een initiaalwoord*, een letter, een cijfer of een symbool* is, gebruiken we een apostrof in het verklei...
uit woordenlijst.org - leidraad (officiële spellingsregels)

MSN'en / msn'en
Schrijven we MSN'en of msn'en? De correcte schrijfwijze is msn'en. Merknamen worden met een hoofdletter geschreven, tenzij de naamgever een andere schrijfwijze gekozen heeft. Dat noemen we het donorp...

Powerpointpresentatie / Powerpoint-presentatie / PowerPoint-presentatie / PowerPointpresentatie / powerpointpresentatie
Wat is correct: Powerpointpresentatie, Powerpoint-presentatie, PowerPointpresentatie, PowerPoint-presentatie of powerpointpresentatie? Zowel PowerPointpresentatie als powerpointpresentatie is juist. ...

Taliban wint / winnen terrein (de -)
Wat is juist: De taliban wint terrein of De taliban winnen terrein? De taliban winnen terrein is juist. Taliban is een (Afghaanse) meervoudsvorm van het uit het Arabisch afkomstige woord talib, dat ...

v.C. / v.Chr.
Hoe kort je voor Christus af? Zowel v.C. als v.Chr. is een correcte afkorting van voor Christus. Als afkorting van Christus is zowel C. als Chr. correct; de hoofdletter van Christus blijft staan. D...

Adressering aan bedrijven en instellingen
Hoe adresseer ik een brief aan een bedrijf of instelling? Voor de adressering bestaan geen strikte regels, maar wel conventies. We adviseren de adresgegevens zo volledig mogelijk op te nemen. Over het...

Nederlandsetaalunie / Nederlandse-taalunie / Nederlandse-Taalunie/ Nederlandse taalunie / Nederlandse Taalunie
Hoe schrijven we de benaming Nederlandse()Taalunie volgens de officiële spelling: als twee losse woorden, aaneen of met een koppelteken, en met één of met twee hoofdletters? De officiële schrijfwijz...

Aanhalingstekens en cursivering bij titels
Zijn er in de volgende zin aanhalingstekens nodig om de titel weer te geven: U kunt alles nog eens nalezen op de website van 'De Standaard'? Nee, door de cursivering is de titel al voldoende gemarke...

Benamingen van historische en terugkerende periodes
16.4 benamingen van historische en terugkerende periodes (a) periodes regel 16.K Het woord waarmee we een historische periode benoemen of waarmee we de tijd indelen, krijgt een kleine letter...
uit woordenlijst.org - leidraad (officiële spellingsregels)

Eerste communie (hoofdletters?)
Schrijven we eerste communie met of zonder hoofdletters? Correct is eerste communie, zonder hoofdletters. Namen van godsdienstige voorwerpen en praktijken schrijven we klein. Voorbeelden zijn: de...

Opmaak van een zakelijke brief in Nederland (algemeen)
Voorbeeld Inleiding Afzender en geadresseerde(n) Datum en kenmerk Onderwerp Aanhef Brieftekst Slotgroet en ondertekening Bijlage(n) Kopie(ën) Voorbeeld Top Buildit nvBroekstraat 88...

Opmaak van een zakelijke e-mail (algemeen)
Inleiding Afzender en geadresseerde(n) Onderwerp en datum Aanhef en slotgroet Inhoud Ondertekening Bijlage en disclaimer Voorbeeld Inleiding Top Voor de opmaak van een zakelijke e-mail ge...

Aanhalingstekens (algemeen)
1. Inleiding 2. Enkele aanhalingstekens    a. Citaten    b. Bijzonder woordgebruik: nieuw woord, onbekend woord, ironisch taalgebruik enzovoort    c. Zelfnoemfunctie    d. Betekenisomschrijv...

Alphen Aan Den Rijn / Alphen aan den Rijn
Wat is correct: Alphen Aan Den Rijn of Alphen aan den Rijn? Correct is: Alphen aan den Rijn. Voorzetsels en lidwoorden die deel uitmaken van een aardrijkskundige naam, schrijven we met een kleine let...

Gedeputeerde Staten (hoofdletters?)
Is het gedeputeerde staten of Gedeputeerde Staten? De juiste spelling is: Gedeputeerde Staten. Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van een provincie in Nederland. Het s...

Noordoost-Vlaanderen / Noord-Oost-Vlaanderen
Is er een verschil tussen Noordoost-Vlaanderen en Noord-Oost-Vlaanderen? Ja. We schrijven Noord-Oost-Vlaanderen als we het noorden van Oost-Vlaanderen bedoelen. We schrijven Noordoost-Vlaanderen als...

Pietje precies / pietje precies / Pietje Precies / pietje-precies
Wat is de juiste spelling: Pietje precies, pietje precies, Pietje Precies of pietje-precies? De juiste spelling is pietje-precies. Persoonsnamen zijn eigennamen; we schrijven ze in de regel met e...

Provinciale Staten (hoofdletters?)
Is het provinciale staten of Provinciale Staten? De juiste spelling is: Provinciale Staten. Provinciale Staten is een college van rechtstreeks verkozen leden, dat belast is met het bestuur van een...

Vermelding titels en graden hoger en wetenschappelijk onderwijs (Nederland)
1. Inleiding 2.1 (Internationale) graden hoger en wetenschappelijk onderwijs 2.2 Vermelding/notatie van (internationale) graden 3.1 Titels die bij een specialisatie/beroep horen 3.2 Verm...

Volgorde titels en graden hoger en wetenschappelijk onderwijs (Nederland)
Traditionele titels Graden uit bachelor-mastersysteem Combinatie van traditionele titels en graden uit bachelor-mastersysteem Combinaties met adellijke titels en predicaten Er zij...

Voorletter(s) dubbele voornaam
Welke initialen krijgt een dubbele voornaam? Wordt Anne-Marie verkort tot A., tot A.M. of tot A.-M.? De voorkeur gaat uit naar één letter, in het geval van Anne-Marie dus alleen de A. Maar als de pers...

PDF / pdf
Wat is de juiste afkorting van portable document format: PDF of pdf? Juist is pdf, met kleine letters. Pdf is een initiaalwoord: een afkorting die is gevormd met de eerste letters van de afzonderlijke...

AIO / A.I.O. / a.i.o. / aio
Wat is de juiste afkorting voor assistent in opleiding: A.I.O., AIO, a.i.o. of aio? De juiste afkorting is aio. Aio is de afkorting van assistent in opleiding. Dat is in Nederland sinds 1986 de be...

Afkortingen: gebruik (algemeen)
Afkortingen hebben het voordeel dat ze kernachtig zijn. Ze kunnen kort en precies verwijzen naar een bepaald woord, een bepaalde naam of term. Voor niet-ingewijden kunnen afkortingen echter ondoorzi...

Beneluxland / Benelux-land
Schrijven we Benelux(-)land aaneen of met een koppelteken? Correct is: Benelux-land, met streepje. Benelux, de afkorting van België, Nederland en Luxemburg, is een verkorting. Een verkorting sch...

Klemtoonteken (algemeen)
Wanneer schrijven we een klemtoonteken? Welke letters krijgen een klemtoonteken? Als klemtoonteken, om aan te duiden dat een bepaalde klank een sterke klemtoon krijgt, gebruiken we het accen...

N.V. / NV / n.v. / nv (afkorting naamloze vennootschap)
Wat is de juiste afkorting van naamloze vennootschap: N.V., NV, n.v. of nv? Volgens de officiële spellingregels schrijven we nv met kleine letters en zonder punten. In namen van bedrijven kunnen vol...

Romeinse cijfers: gebruik en notatie (algemeen)
Inleiding Gebruik De vorm en volgorde van de cijfers Inleiding Top In onze cultuur zijn twee soorten cijfers in gebruik. De gebruikelijkste zijn de zogeheten Arabische cijfers: 1, 2, 3 enz...

Vwo'er - havoër
Waarom schrijven we vwo'er met een apostrof en havoër met een trema? Vwo is een initiaalwoord. Een afleiding van een initiaalwoord schrijven we altijd met een apostrof: vwo'er. Havo is een lette...

Afkorting van bachelor en master
Hoe schrijf je de afkortingen van bachelor en master? Om naar de opleidingstypen bachelor en master te verwijzen, worden de afkortingen ba en ma gebruikt. De afkortingen B en M staan voor de academis...

Pin-pas / pinpas
Schrijf je pin-pas of pinpas? De correcte spelling is pinpas. Pinpas is een samenstelling met het letterwoord pin. Pin is de afkorting van persoonlijk identificatienummer. Een letterwoord schrijve...

SJ / S.J. / sj / s.j.
Hoe schrijf je de afkortingen van religieuze instituten die aan namen worden toegevoegd; met hoofdletters of met kleine letters en zonder of met puntjes? Wij raden aan dergelijke afkortingen met kle...

Alfabetische rangschikking van namen
Hoe worden familienamen die beginnen met lidwoorden of voorzetsels, bijvoorbeeld Van der Poel, alfabetisch gerangschikt in een naslagwerk? Bij de P of bij de V? Officiële regels zijn er niet, maar er ...

Benamingen van stromingen en overtuigingen
16.5 benamingen van stromingen en overtuigingen regel 16.M (1) Het woord waarmee we een culturele, maatschappelijke, religieuze of artistieke stroming benoemen, krijgt een kleine letter. (2) O...
uit woordenlijst.org - leidraad (officiële spellingsregels)

Champions-Leaguewedstrijd / Championsleaguewedstrijd / Champions Leaguewedstrijd
Wat is correct: Champions-Leaguewedstrijd, Championsleaguewedstrijd of Champions Leaguewedstrijd? Champions Leaguewedstrijd is correct. Champions League is een eigennaam. Als een meerdelige eigennaam ...

IJ - alfabetisering
Moeten woorden die beginnen met een ij bij de i of bij de y (ypsilon) worden opgenomen in een lijst die op alfabetische volgorde staat? Woorden en namen die met een ij beginnen, zoals ijdel en IJsland...

Leopold 2 / Leopold de 2e / Leopold de IIe /Leopold II
Wat is juist: Leopold II, Leopold 2, Leopold de IIe of Leopold de 2e? Leopold II is juist. Om het 'volgnummer' van een koning, keizer, paus of andere belangrijke of bekende machthebber weer te geven...

donorprincipe
donorprincipe het respecteren van de schrijfwijze die in de taal van herkomst gebruikt wordt of die de oprichter, de ontwerper of de eigenaar van een instelling of merk heeft gekozen. Zo kan iemand...
uit woordenlijst.org - leidraad (officiële spellingsregels)