Gezocht in woordenlijst.org

(officiële spelling)
Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Gezocht naar Vlaams

44 resultaten.

Europees parlement / Europees Parlement, Vlaams parlement / Vlaams Parlement
Wordt het woord parlement met een hoofdletter of een kleine letter geschreven in Europees Parlement/parlement en Vlaams Parlement/parlement? Parlement krijgt een hoofdletter in Europees Parlement en...

Vlaams Brabant / Vlaams-Brabant
Wat is de juiste spelling voor het Vlaamse gedeelte van Brabant (ten noorden van de taalgrens): Vlaams Brabant of Vlaams-Brabant? De juiste spelling is Vlaams-Brabant. Een tweedelig samengestelde ...

Nederlands Limburg, Belgisch Limburg / Nederlands-Limburg, Belgisch-Limburg
Wat is de juiste spelling voor de provincies Limburg in Nederland en België: Nederlands Limburg of Nederlands-Limburg, Belgisch Limburg of Belgisch-Limburg? Nederlands-Limburg en Belgisch-Limburg zi...

Vlaamse Rand, Brusselse Rand, de Rand (hoofdletters?)
Schrijven we (de) Vlaamse Rand, (de) Brusselse Rand of kortweg de Rand met hoofdletters als bedoeld wordt 'de Vlaamse gemeenten die als een ring rond het Brusselse Gewest liggen'? Ja, in die beteken...

Nederlandsetaalunie / Nederlandse-taalunie / Nederlandse-Taalunie/ Nederlandse taalunie / Nederlandse Taalunie
Hoe schrijven we de benaming Nederlandse()Taalunie volgens de officiële spelling: als twee losse woorden, aaneen of met een koppelteken, en met één of met twee hoofdletters? De officiële schrijfwijz...

Titulatuur in België (algemeen)
De titulatuur voor de aanspreking en aanschrijving (aanhef en adressering van brieven) zoals die in woordenboeken, titulatuur- en protocolgidsen beschreven staat, heeft in België nooit ingang gevonden...

Begroting in evenwicht
Is de verbinding begroting in evenwicht correct? Begroting in evenwicht is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is sluitende begroting. De verbinding begroting in evenwicht...

Depannage / pechverhelping / pechhulp
Is depannage correct in de betekenis 'hulp bij autopech'? Het is onduidelijk of we depannage in die betekenis al dan niet tot de standaardtaal in België kunnen rekenen. Standaardtaal in België is in...

Het culturele / cultureel erfgoed
Wat is correct: het culturele erfgoed of het cultureel erfgoed? Zowel het culturele erfgoed als het cultureel erfgoed is correct; het cultureel erfgoed is de gewoonste vorm. Volgens de hoofdregel word...

Namen van instellingen, merken, titels
16.6 namen van instellingen, merken, titels regel 16.N (1) De eigennaam waarmee een instelling zichzelf benoemt, krijgt een hoofdletter. Ook samenstellingen* met die eigennaam als eerste deel s...
uit woordenlijst.org - leidraad (officiële spellingsregels)

Parlementair / parlementariër / parlementslid
Is parlementair correct in de betekenis 'parlementslid'? Ja, een lid van het parlement wordt in de standaardtaal in België onder andere een parlementair genoemd. Standaardtaal in het hele taalgebied...

Standaard afmeting / standaardafmeting
Wat is de correcte spelling: een standaard afmeting of een standaardafmeting? De beide spellingen zijn in principe correct, maar de gebruikelijkste schrijfwijze is standaardafmeting. In combinatie met...

Samenstelling - bijzondere gevallen met koppelteken
6.3 samenstelling - bijzondere gevallen met koppelteken We gebruiken een koppelteken om de structuur te verduidelijken of om een ongewoon woordbeeld te vermijden in een samenstelling. Dat moeten w...
uit woordenlijst.org - leidraad (officiële spellingsregels)

Benamingen van plaatsen, windstreken, talen, volkeren
16.3 benamingen van plaatsen, windstreken, talen, volkeren (a) aardrijkskundige namen regel 16.E Een aardrijkskundige naam schrijven we met een hoofdletter. Deze regel geldt voor plaats...
uit woordenlijst.org - leidraad (officiële spellingsregels)

Dier-, plant- en fruitnamen (hoofdletters?)
Krijgen namen van dier-, planten- en fruitsoorten een hoofdletter? Nee. Soortnamen zoals rivierforel, foxterriër, eekhoorntjesbrood, populier en calville krijgen geen hoofdletter. Dier-, plant- e...

Bijkomend / extra
Is een bijkomende vakantiedag in de betekenis 'een extra vakantiedag' correct? Ja, in die betekenis is een bijkomende vakantiedag standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is een...

Commissaris van de Koning (hoofdletter?)
Schrijf je commissaris in commissaris van de Koning met of zonder hoofdletter? Zonder hoofdletter. Een titel of functiebenaming, al dan niet gevolgd door een naam, schrijven we in de regel met kl...

Latijns Amerika / Latijns-Amerika, Centraal Azië / Centraal-Azië
Schrijf je Latijns(-)Amerika en Centraal(-)Azië zonder of met koppelteken? Deze aardrijkskundige namen worden met een koppelteken geschreven: Latijns-Amerika en Centraal-Azië. Een tweedelig samen...

Oudgriekse / Oud-Griekse / oud-Griekse voorwerpen
Wat is de correcte schrijfwijze: oud-Griekse voorwerpen, Oud-Griekse voorwerpen of Oudgriekse voorwerpen? Als het specifiek gaat om voorwerpen uit de Griekse oudheid, is zowel oud-Griekse voorwerpen a...

Procent (tien - werkt / werken in deeltijd)
Wat is correct: Tien procent werkt in deeltijd of Tien procent werken in deeltijd? Correct is: Tien procent werkt in deeltijd. De persoonsvorm van een zin congrueert normaal gesproken in getal en per...

Zeeuwsch-Vlaanderen / Zeeuws-Vlaanderen
Is de juiste spelling Zeeuwsch-Vlaanderen of Zeeuws-Vlaanderen? Beide spellingen zijn mogelijk, maar de voorkeur gaat uit naar Zeeuws-Vlaanderen. Ook de afleidingen van deze naam, en Zeeuws-Vlaming(...

Aaneenschrijven: drieledige samenstelling of woordgroep? (algemeen)
1. Inleiding 2. Samenstellingen met als eerste deel een woordgroep    2.1 Samenstelling: definitie en basisregels voor aaneenschrijven    2.2 Drieledige samenstellingen    2.3 Samenstellinge...

Langsheen / langs
Is het langsheen of langs in De reis bracht ons langs(heen) mooie plaatsen? Het is onduidelijk of we het gebruik van langsheen wel of niet tot de standaardtaal in België kunnen rekenen. Standaardtaa...

Legistiek / wetgevingstechniek, wetgevingstechnisch
Is legistiek correct? Nee, legistiek is geen standaardtaal. Wel standaardtaal zijn wetgevingstechniek en wetgevingstechnisch. De formele regels die bij de formulering van wetten in acht moeten wor...

Officiële benamingen, vaktermen en afkortingen: invoering en samenstelling (algemeen)
De invoering van nieuwe officiële benamingen en vaktermen De invoering van nieuwe afkortingen De samenstelling van nieuwe afkortingen Afkortingen met letteruitspraak Afkortingen met woorduits...

Viseren
Is viseren correct in de betekenis 'in het oog houden', 'het op iemand gemunt hebben'? Ja, in die betekenis is (iemand) viseren standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn afh...

Afkortingen: gebruik (algemeen)
Afkortingen hebben het voordeel dat ze kernachtig zijn. Ze kunnen kort en precies verwijzen naar een bepaald woord, een bepaalde naam of term. Voor niet-ingewijden kunnen afkortingen echter ondoorzi...

Afkortingen: spelling (algemeen)
De punt Hoofdletters in zaakaanduidingen en vaktermen Hoofdletters in eigennamen met letteruitspraak Hoofdletters in eigennamen met woorduitspraak Het gebruik van de punt en de hoofdletter in afko...

Bilan / balans
Is bilan correct? Nee, bilan is geen standaardtaal. In de standaardtaal is balans het gebruikelijke woord. In de standaardtaal gebruikt men de uitdrukking de balans opmaken om uit te drukken dat i...

Evenals (betekenis)
Is evenals correct in de volgende zin: We zagen de Duitse bondskanselier evenals de Franse president voorbijrijden. Ja, evenals heeft hier de betekenis 'en (ook)'. Evenals kan gebruikt worden in twee...

Gedeputeerde Staten (hoofdletters?)
Is het gedeputeerde staten of Gedeputeerde Staten? De juiste spelling is: Gedeputeerde Staten. Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van een provincie in Nederland. Het s...

Het Arabisch(e) schiereiland / het Arabisch(e) Schiereiland
Wat is correct: het Arabische schiereiland of het Arabisch schiereiland? En krijgt schiereiland een hoofdletter? Zowel het Arabisch schiereiland als het Arabische schiereiland is correct; het Arabisch...

Honger (op zijn - blijven (zitten)
Is de uitdrukking op zijn honger blijven (zitten) correct? Ja, de uitdrukking op zijn honger blijven (zitten), met de betekenis 'niet voldaan zijn' is standaardtaal in België. Uitdrukkingswijzen zoa...

Ingangsexamen / toegangsexamen / toelatingsexamen
Wat is correct: ingangsexamen, toegangsexamen of toelatingsexamen? Toelatingsexamen is standaardtaal in het hele taalgebied; ingangsexamen en toegangsexamen zijn standaardtaal in België. Het examen da...

Inrichting van de Woordenlijst
Inrichting van de Woordenlijst Selectie van de trefwoorden en woordvormen De Woordenlijst van de Nederlandse Taal bevat een lijst van ruim 100.000 trefwoorden. Van die 100.000 trefwoorden zijn e...
uit woordenlijst.org - leidraad (officiële spellingsregels)

Kortfilm / korte film
Hoe noem je een film met een korte speelduur: een kortfilm of korte film? Beide zijn correct. In België heet het specifieke filmgenre kortfilm, in Nederland korte film. Een korte film kan in het he...

Minister (hoofdletter?)
Hoe schrijf je minister in minister van ...: met of zonder hoofdletter? Minister wordt meestal met een kleine letter geschreven. In een aantal gevallen is een hoofdletter gebruikelijk of mogelijk. ...

Plaatsingsbureau / arbeidsbureau
Is plaatsingsbureau in de betekenis van 'arbeidsbureau' correct? Nee, plaatsingsbureau is geen standaardtaal. In de standaardtaal spreekt men van arbeidsbureau of dienst/bureau voor arbeidsbemiddeli...

Provinciale Staten (hoofdletters?)
Is het provinciale staten of Provinciale Staten? De juiste spelling is: Provinciale Staten. Provinciale Staten is een college van rechtstreeks verkozen leden, dat belast is met het bestuur van een...

Snit en naad
Is snit en naad correct? In België was de combinatie snit en naad in het verleden in gebruik als officiële benaming voor een beroepsopleiding in het Belgische secundair onderwijs. Tegenwoordig wordt...

Verdelen / distribueren; bezorgen
Is tijdschriften verdelen correct? Ja, een tijdschrift verdelen is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn naargelang van de context distribueren en bezorgen. Verdelen b...

Winstgevend doel / winstoogmerk
Wat is de correcte volledige naam van de afkorting vzw: vereniging zonder winstgevend doel of van vereniging zonder winstoogmerk? Vzw staat voor vereniging zonder winstoogmerk. Een vzw is een Belg...

Woonzorgcentrum / woon-zorgcentrum
Wat is de correcte schrijfwijze: woon-zorgcentrum of woonzorgcentrum? Beide spellingen zijn correct. Deze combinatie kan opgevat worden als een samenstelling met gelijkwaardige delen (en dan is ee...

rolls-royce / Rolls-Royce (de - onder de fototoestellen)
Is het Rolls-Royce of rolls-royce in de volgende zin: Deze camera is de Rolls-Royce onder de fototoestellen of Deze camera is de rolls-royce onder de fototoestellen? Correct is: Deze camera is de Ro...