Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Benoemen / benoemen tot

Vraag

Is iemand directeur benoemen correct?

Antwoord

Nee. Iemand benoemen wordt in de standaardtaal gevolgd door het voorzetsel tot. Het is dus: iemand tot directeur benoemen.

Toelichting

In de betekenis van 'iemand aanstellen' wordt het werkwoord benoemen in de standaardtaal gevolgd door het voorzetsel tot. Daarnaast wordt benoemen in de standaardtaal ook gecombineerd met het voegwoord als en met het voorzetsel in (dat laatste alleen in de verbinding met functie en ambt).

(1) Hij is gisteren benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.

(2) In dat jaar werd zij benoemd als burgemeester van een plattelandsgemeente in het oosten van het land.

(3) Toen zijn rivaal werd benoemd in de functie van secretaris-generaal, was dat voor hem reden om zijn ontslag aan te bieden.

In België komt soms ook iemand directeur (enzovoort) benoemen voor, dus zonder voorzetsel. Een dergelijk gebruik van benoemen is geen standaardtaal.

(4) Hij werd vorige week voorzitter benoemd van kaartclub 'De Wellustige Whisters'. (in België, geen standaardtaal)

Zie ook

Aanduiden / aanstellen / aanwijzen
Genaamd / genoemd / vernoemd naar zijn grootvader

Naslagwerken

 

benoemen

benoemen tot

Grote Van Dale (2005) -

[bij benoemen] 2 met een ambt, een betrekking bekleden, (iem.) daarvoor aanstellen: iem. tot burgemeester benoemen

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1. aanstellen in een ambt, een betrekking

[bij benoemen] benoemen1 tot

Verschueren (1996)

2. met bevoegdheid aanstellen

[bij benoemen] 2. Met bevoegdheid aanstellen: tot een ambt, tot burgemeester -

Koenen (2006)

2 met een ambt, betrekking enz. bekleden, aanstellen: tot een ambt ~

2 met een ambt, betrekking enz. bekleden, aanstellen: tot een ambt ~

Kramers (2000)

1 aanstellen in een ambt

-

Correct Taalgebruik (2006), p. 36

Men benoemt iemand tot directeur, kapitein enz. Men kan ook worden benoemd in een ambt, een functie. Iemand 'directeur benoemen' is een gallicisme.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 31

[wordt afgekeurd] hij is directeur benoemd, tot directeur

-

Taalwijzer (1998), p. 63

[bij benoemen, wordt afgekeurd] niet: iemand directeur benoemen

[bij benoemen] tot, als directeur enz.; in een ambt of functie

Stijlboek VRT (2003), p. 41

-

[bij benoemen] Benoemen tot en benoemen als zijn allebei correct.

Het juiste voorzetsel (1999)

-

[bij benoemen] iem. tot een ambt – (b.v. tot onderwijzer, tot secretaris-generaal, enz.)

Prisma Voorzetsels (2005), 39

-

[bij benoemen] (iem.) een functie geven, met tot of als (functie) of met in functie van (functie): iemand benoemen tot generaal; iemand benoemen in de functie van directeur-generaal en/of met bij (instelling): iemand benoemen bij BZ