Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Onder / in de arm nemen

Vraag

Is iemand onder de arm nemen in de betekenis 'iemands hulp inroepen' correct?

Antwoord

Iemand onder de arm nemen is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is iemand in de arm nemen.

Toelichting

Om te zeggen dat men bij iemand steun of hulp zoekt om iets gedaan te krijgen, wordt in de standaardtaal in het hele taalgebied iemand in de arm nemen gebruikt. Deze uitdrukking is gebruikelijker in Nederland dan in België.

(1) De gefrustreerde popster nam een stel advocaten in de arm en diende een klacht in tegen haar moeder.

(2) Voor haar televisiedebuut vond Barbara het niet nodig een stylist in de arm te nemen, maar misschien had ze dat beter wel kunnen doen.

In België wordt in de betekenis 'de hulp inroepen van' regelmatig ook iemand onder de arm nemen gebruikt. Dat gebruik is standaardtaal in België.

(3) In zijn plaats zou ik een advocaat onder de arm nemen. [standaardtaal in België]

(4) Ze gaan een incassobureau onder de arm nemen. [standaardtaal in België]

In de letterlijke betekenis is iemand onder de arm nemen (om hem te ondersteunen) of iets onder de arm(en) nemen standaardtaal in het hele taalgebied.

(5) Hij nam het oude vrouwtje onder de arm.

(6) Hij nam zijn kano onder de arm en wandelde de rivier in.

(7) Zij neemt met gemak twee lammetjes onder de armen.

Zie ook

Voorzetsels (algemeen)

Bronnen

VRT.Taalnet. Arm (in de - nemen / onder de - nemen). Geraadpleegd op 6 april 2015 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/arm-in-de-nemen-onder-de-nemen.

Naslagwerken

 

onder de arm nemen

in de arm nemen

Grote Van Dale (2005)

[bij arm] 1 (…) iem. onder de arm nemen, grijpen, t.w. om hem te ondersteunen (ook fig.)

[bij arm] 1 (…) iem. in (bij) de arm grijpen, nemen, hem heimelijk te spreken vragen, (bij uitbr.) zijn hulp inroepen

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

[bij arm] [een advocaat] in de arm1 nemen de hulp inroepen van een advocaat

Koenen (2006)

-

[bij arm] iem in de ~ nemen raadplegen, te hulp roepen

Correct Taalgebruik (2001), p. 26

[bij arm (iemand in de – nemen)] Als we iemand letterlijk of figuurlijk ondersteunen, nemen we hem onder de arm.

[bij arm (iemand in de - nemen)] Als we steun, hulp zoeken zeggen we: iemand in de arm nemen (om iets gedaan te krijgen).

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 19

[bij arm, wordt afgekeurd] een advocaat onder de – nemen, in de -

-

Taalwijzer (1998), p. 48

[bij arm] Iemand onder de arm nemen doe je – letterlijk en figuurlijk – om hem te ondersteunen

[bij arm] Iemand in de arm nemen betekent iemands hulp inroepen.

Stijlboek VRT (2003), p. 30

[bij arm, in de ~ nemen / onder de ~ nemen] Onder de arm nemen betekent: letterlijk ondersteunen.

[bij arm, in de ~ nemen / onder de ~ nemen] In de arm nemen betekent: figuurlijk hulp of steun bij iemand zoeken (een advocaat onder de arm nemen).

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij onder] – onder de arm nemen, in de arm nemen, hulp inroepen van

-

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

[bij arm] BN iemand onder de arm nemen zijn hulp inroepen

[bij arm] iemand in de arm nemen zijn hulp inroepen