Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Bellen (het belt / de bel gaat)

Vraag

Is het belt correct?

Antwoord

Het is onduidelijk of we het belt al dan niet tot de standaardtaal in België kunnen rekenen. Standaardtaal in het hele taalgebied is in elk geval de bel gaat.

Toelichting

Het werkwoord bellen kan in België onpersoonlijk gebruikt worden. Zinnetjes als het belt of het heeft gebeld worden regelmatig gebruikt in België, ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die een dergelijk gebruik afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of het onpersoonlijke gebruik van het werkwoord bellen tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

(1) (in een schoolsituatie:) Het heeft gebeld. Ga maar allemaal netjes in de rij staan. (in België, status onduidelijk)

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn in elk geval de bel gaat, er wordt (aan)gebeld of er is (aan)gebeld.

(2) De bel gaat. Doe jij even open?

(3) Toen er aangebeld werd, liep hij meteen naar de voordeur.

Naslagwerken

 

bellen (het belt)
Correct Taalgebruik (2006), p. 35 [wordt afgekeurd] Correcte vormen:
-          De bel gaat.
-          Er wordt of is gebeld.
-          De jongen belde bij de buren.
Niet correct: 'het belt', 'het heeft gebeld'
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 30 [wordt afgekeurd] het belt, het heeft gebeld, er wordt gebeld, er is gebeld; (op school) de bel gaat, de bel is gegaan
Taalwijzer (1998), p. 62 Correct zijn: de bel gaat, er wordt (is) gebeld (dus niet: het belt, men belt, het heeft gebeld; vlg. Fr. on sonne)