Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Welkomsgeschenk / welkomstgeschenk

Vraag

Is het welkomsgeschenk of welkomstgeschenk?

Antwoord

De vormen welkomstgeschenk en welkomsgeschenk komen beide voor. De samenstelling welkomst + geschenk is gebruikelijker dan de samenstelling welkom + geschenk (met tussen-s).

Toelichting

In Van Dale zijn onder het lemma welkom geen samenstellingen met dit woord opgenomen; onder het lemma welkomst vinden we wel een aantal samenstellingen: naast welkomstgeschenk worden onder andere genoemd welkomstgroet, welkomstlied, welkomstmaal, welkomstrede en welkomstwoord.

In het WNT komt naast welkomstgeschenk ook de samenstelling welkomsgeschenk voor. Het betreft hier geen drukfout waarbij de t is weggelaten. De vorm welkomsgeschenk is een samenstelling van welkom en geschenk waar een tussenletter -s- is ingevoegd. Het feit dat in gesproken taal de -t gemakkelijk komt te vervallen, zou hierbij een rol kunnen hebben gespeeld.

Uit de gegevens van het WNT zou echter ook kunnen worden afgeleid dat samenstellingen met welkom zonder tussen-s ouder zijn dan die met tussen-s. Onder het lemma welkom worden in het WNT verschillende samenstellingen met dit woord gegeven: onder andere welkomdicht, welkom(s)groet, welkom(s)kus, welkomlied, welkommaaltijd, welkomrede, welkomzang, welkomzoen. Hierbij wordt opgemerkt dat enkele van deze samenstellingen wellicht in het eerste lid de stam van het werkwoord welkomen bevatten in plaats van het zelfstandig naamwoord welkom.

Zie ook

Beheer(overeenkomst) / beheers(overeenkomst)
Gevangenenbewaarder / gevangenisbewaarder / gevangenbewaarder
Herstelmelding / hersteldmelding
Haasje-repje / haastje-repje
Rechtsomkeer / rechtsomkeert maken
Rechtstaat / rechtsstaat

Naslagwerken

WNT; Grote Van Dale (2005)