Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Pietersen c.s. hebben / heeft

Vraag

Wat is correct: Pietersen c.s. hebben geholpen of Pietersen c.s. heeft geholpen?

Antwoord

Beide formuleringen zijn juist. Strikt grammaticaal gezien volgt er na Pietersen c.s. een enkelvoudige persoonsvorm, maar tegenwoordig wordt meestal een meervoud gebruikt, omdat de gedachte aan meerdere personen zich opdringt. Daar is geen bezwaar tegen.

Toelichting

De afkorting c.s. staat voor het Latijnse cum suis, wat letterlijk 'met de zijnen' betekent (of voor cum sociis: 'met zijn deel- of lotgenoten'). De woordgroep Pietersen cum suis of Pietersen met de zijnen verwijst weliswaar naar meer dan één persoon, maar is grammaticaal gezien enkelvoudig: de enkelvoudige naam Pietersen is de kern, en c.s. of met de zijnen is daar een nabepaling bij. De persoonsvorm richt zich in de regel naar de kern van de woordgroep: Pietersen c.s. heeft geholpen / Pietersen met de zijnen heeft geholpen.

In het Nederlands is de vaste verbinding en de zijnen gebruikelijker dan met de zijnen. De woordgroep Pietersen en de zijnen is meervoudig. In de zin Pietersen en de zijnen hebben geholpen staat dus de meervoudige persoonsvorm hebben. Onder invloed hiervan wordt in de praktijk ook bij Pietersen c.s. vaak een meervoudige persoonsvorm gebruikt; daar is geen bezwaar tegen.

Cum suis en c.s. worden met name gebruikt in zakelijke schrijftaal, in het bijzonder juridische en politieke contexten.

Zie ook

Burgemeester en wethouders (B en W) heeft / hebben besloten
De wet- en regelgeving worden / wordt niet toegepast
Een of meer deelnemers is / zijn uitgeschakeld
Ik of jullie ga / gaan
Jan alsmede Piet hebben / heeft dat gedaan
Jan of ik heeft / heb / hebben dat gezegd
Jan of Piet hebben / heeft dat gedaan
Niet alleen de leerlingen, maar ook de leraar kijken / kijkt uit naar het weekend
Noch Jan noch Piet hebben / heeft dat gedaan
Spek en eieren is lekker / spek en eieren zijn lekker
Verenigde Naties (VN) heeft / hebben
Zowel de politie als de brandweer zijn / is ter plaatse
Zowel de wethouders als de burgemeester is / zijn tegen het voorstel

Naslagwerken

Schrijfwijzer (2012), p. 256.; Grote Van Dale (2015); Vraagbaak Nederlands (2011), p. 135