Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Milicien / dienstplichtige

Vraag

Is het milicien of dienstplichtige?

Antwoord

Beide woorden zijn correct. Milicien is standaardtaal in België, dienstplichtige is standaardtaal in het hele taalgebied.

Toelichting

Iemand die zijn dienstplicht vervult, wordt in de standaardtaal een dienstplichtige (of dienstplichtig soldaat) genoemd.

(1) De dienstplichtigen gingen met een klein hartje naar de kazerne.

(2) In Duitsland ontstond een verhit debat over de vraag of er ook dienstplichtigen naar Afghanistan gestuurd mochten worden.

In de standaardtaal in België wordt naast dienstplichtige ook milicien gebruikt. Dat woord raakt echter stilaan verouderd, wellicht omdat het typisch verwees naar Belgische dienstplichtigen en omdat de dienstplicht in België al vele jaren is opgeschort.

(3) 'Je hoeft niet te denken, het leger denkt voor jou', was de eerste slogan die de miliciens te horen kregen. [standaardtaal in België]

Naslagwerken

milicien dienstplichtige
Grote Van Dale (2005) (veroud.) dienstplichtige

-

Van Dale Hedendaags Nederlands (2002)

1 (Belg.) dienstplichtige

 

Verschueren (1996)

Z.N. dienstplichtig soldaat, dienstplichtige

[geen definitie gegeven]

Koenen (1999)

(Belg, hist) dienstplichtig soldaat

[geen definitie gegeven]

Kramers (2000)

in België soldaat die verplicht in dienst komt, dienstplichtig soldaat, dienstplichtige; ook militair, soldaat

[geen definitie gegeven]

Correct Taalgebruik (2006), p. 157

[wordt afgekeurd] Correct is: dienstplichtige. Iemand die krachtens de dienstplichtwet zijn dienstplicht vervult, is een dienstplichtige.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 169

(hist.) dienstplichtige

-

Taalwijzer (1998), p. 102

[bij dienstplichtige, wordt afgekeurd] niet: milicien of militiaan

is de correcte term

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

dienstplichtig soldaat, dienstplichtige

-