Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Legistiek / wetgevingstechniek, wetgevingstechnisch

Vraag

Is legistiek correct?

Antwoord

Nee, legistiek is geen standaardtaal. Wel standaardtaal zijn wetgevingstechniek en wetgevingstechnisch.

Toelichting

De formele regels die bij de formulering van wetten in acht moeten worden genomen, noemt men in de standaardtaal de wetgevingstechniek. Het bijvoeglijk naamwoord daarbij is wetgevingstechnisch.

(1) In 1994 publiceerden de Belgen H. Coremans en M. Van Damme een herziene uitgave van hun boek 'Beginselen van wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving'.

In België komt daarnaast ook legistiek voor, dat als bijvoeglijk naamwoord en als zelfstandig naamwoord kan worden gebruikt. In beide gevallen is het geen standaardtaal.

(2) Hij is niet op de hoogte van de beginselen van de legistiek. (in België, geen standaardtaal)

(3) Hij mag dan wel een gerenommeerd jurist zijn, maar dat is bar slecht legistiek werk! (in België, geen standaardtaal)

Bij de Vlaamse overheid wordt systematisch wetgevingstechniek gebruikt; de handleiding voor de decretenmakers is de 'Omzendbrief Wetgevingstechniek' (VR 2000-4) van de Vlaamse regering. Het verdient dan ook aanbeveling om ook elders consequent wetgevingstechniek en wetgevingstechnisch te gebruiken.

Zie ook

Legislatuur / zittingsperiode / kabinetsperiode / regeerperiode
Wettig - wettelijk

Naslagwerken

legistiek wetgevingstechniek
Grote Van Dale (2005) (Belg.N., w.g.) wetgevingstechniek

redactionele techniek betreffende het redigeren van wetsteksten

Correct Taalgebruik (2006), p. 142

[wordt afgekeurd] De formele regels die bij de formulering van wetten in acht moeten worden genomen, vormen de wetgevingstechniek. Wel bestaat een bijvoeglijk naamwoord legislatief, wetgevend, met betrekking tot de wetgeving.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 154

[wordt afgekeurd] 1) (subst.) wetgevingstechniek 2) (adj.) wetgevend

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

wetgevingstechnisch

-