Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Alle vier leerlingen / alle vier de leerlingen

Vraag

Wat is correct: Alle vier de leerlingen moesten nablijven of Alle vier leerlingen moesten nablijven?

Antwoord

Beide vormen zijn correct. Bij grote getallen is het gewoon om geen lidwoord te gebruiken, dus bijvoorbeeld: alle honderdvijftig leerlingen.

Toelichting

In de combinatie alle + telwoord + zelfstandig naamwoord staat na het telwoord vaak het lidwoord de. Hoewel alle zelf al 'al de' betekent, is het toch, met name bij lage getallen, heel gewoon om de te gebruiken.

(1) Alle drie (de) baby’s kwamen gezond ter wereld.

(2) Ik heb alle vijf (de) bekroonde boeken gelezen.

(3) De Chinese schoonspringers hebben vandaag voor eigen publiek alle tien (de) titels opgeëist.

(4) Alle dertien (de) verdachten blijven in hechtenis.

Bij grote getallen blijft de vrijwel altijd achterwege.

(5) Na twee weken werden alle vierenzestig gijzelaars bevrijd.

(6) Alle driehonderdentwaalf kinderen zullen na de vakantie naar het nieuwe schoolgebouw verhuizen.

Zie ook

Alle / al het / al de
Alletwee / alle twee, alledrie / alle drie

Bronnen

VRT.Taalnet. Alle + telwoord. Geraadpleegd op 3  september 2013 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/alle-telwoord.

Naslagwerken

ANS (1997), p. 351, 824 of online via de E-ANS; Schrijfwijzer (2012), p. 314