Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Inacceptabel / onacceptabel

Vraag

Wat is het tegengestelde van acceptabel: onacceptabel of inacceptabel?

Antwoord

Beide vormen zijn correct. Onacceptabel is het gebruikelijkst.

Toelichting

Met de voorvoegsels on- en in- worden van bijvoeglijke naamwoorden nieuwe bijvoeglijke naamwoorden afgeleid met een ontkennende betekenis. Gewoonlijk wordt on- gebruikt als voorvoegsel bij van oorsprong Nederlandse woorden, bijvoorbeeld ongezond, onbetaalbaar, onbelangrijk, onhandig.

In- en de vormvarianten im-, ir- en il- kunnen alleen voorkomen bij van oorsprong anderstalige woorden (vaak woorden uit het Frans of het Latijn), die meestal als geheel ontleend zijn: inadequaat, incompleet, incorrect, inefficiënt, instabiel, informeel, immaterieel, irreëel enzovoort.

Soms is naast de anderstalige vorm ook de Nederlandse vorm met on- in gebruik gekomen. Zo is naast de vorm inacceptabel ook onacceptabel ingeburgerd geraakt. Die laatste vorm is tegenwoordig zelfs het gebruikelijkst. Vergelijkbare gevallen zijn: instabiel - onstabiel en improductief - onproductief.

Zie ook

Niet gelovigen / niet-gelovigen
Niet ingevulde / niet-ingevulde formulieren
Ongelovige / niet-gelovige

Naslagwerken

ANS (1997), p. 699-702 of online via de E-ANS; Grote Van Dale (2005); Koenen (2006); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014); Woordenlijst (2005)