Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Dreumessen / dreumesen, havikken / haviken

Vraag

Schrijf je dreumessen of dreumesen; havikken of haviken?

Antwoord

De juiste spelling is dreumesen en haviken.

Toelichting

Zelfstandige naamwoorden met een korte klinker in de laatste lettergreep krijgen normaal gesproken een dubbele medeklinker in de meervoudsvorm. Het gaat om de korte klinkers a zoals in rat (ratten), e zoals in bel (bellen), i zoals in walvis (walvissen), o zoals in kookpot (kookpotten) en u zoals in zus (zussen).

Als het zelfstandig naamwoord eindigt op onbeklemtoond -el, -em, -es, -et, -ik, -it dan wordt de desbetreffende klinker meestal uitgesproken als de toonloze e of sjwa [∂], bijvoorbeeld artikel [artik∂l], dreumes [dreum∂s], monnik [mon∂k]. In dat geval krijgt de meervoudsvorm een enkele medeklinker. Enkele voorbeelden: artikelen, middelen, aardappelen, dreumesen, lobbesen, lemmeten, bangeriken, haviken, monniken, kieviten.

De oorzaak van onze neiging bangerikken en monnikken te schrijven is waarschijnlijk gelegen in het feit dat zeer veel mensen daar geen [∂] uitspreken, maar een [i]. De schrijfwijzen bangerikken en monnikken zijn echter niet correct.

Zie ook

Verdubbeling van medeklinkers op het eind van een gesloten lettergreep (Leidraad 2.2)
Weergave van uitspraak (algemeen)

Castricumer / Castricummer
Petitioneren, petitionnement
Zanikken / zaniken

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)