Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Dank zij / dankzij

Vraag

Is de juiste spelling dank zij of dankzij?

Antwoord

Het voorzetsel dankzij wordt in één woord geschreven.

Alleen in speciale gevallen wordt dank zij los geschreven, bijvoorbeeld in: Dank zij God in de hemel. Dank zij is in dat geval geen voorzetsel. Zij is letterlijk te interpreteren als de aanvoegende wijs of conjunctief van zijn, zoals ook in: God(e) zij dank.

Toelichting

De ANS (1997) geeft als voorbeeld bij de conjunctief: Hij is God zij dank veilig aangekomen, waarin God zij dank het karakter van een bijwoord ('gelukkig') kan krijgen. Daarnaast noemt de ANS de verbinding dankzij, die het karakter van een voorzetsel heeft ('door'): Dankzij het voortdurende goede weer konden alle openluchtvoorstellingen doorgaan. In de Woordenlijst van 1954 was dankzij nog niet opgenomen, sinds de Woordenlijst van 1995 is dat wel het geval.

Zie ook

Andere betekenis – anders geschreven (Leidraad 6.10)

Danwel / dan wel
Eenzelfde / een zelfde
Ter zake / terzake

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Woordenlijst (1954); Woordenlijst (1995); Woordenlijst (2015)