Officiële spelling Nederlandse Taalunie

100 k / 100k / 100 K / 100K

Vraag

In financiële overzichten worden bedragen soms per 1000 euro weergegeven. Wat is de juiste weergave van 100.000 euro? 100 k, 100k, 100 K of 100K.

Antwoord

De gebruikelijkste schrijfwijze is 100K. Dat kan zowel '100.000' als '100.000 euro' betekenen. Het gebruik van deze verkorte weergave wordt in algemene teksten afgeraden.

Toelichting

Het officiële internationale symbool k staat voor 'kilo', oftewel '1000'. Het wordt gebruikt in combinatie met symbolen voor maten, gewichten en andere eenheden. Zo staat 1 kg ('1 kilogram') gelijk aan 1000 gram, 1 km ('1 kilometer') aan 1000 meter en 1 kJ ('1 kilojoule') aan 1000 joule.

Naast het symbool k, dat gecombineerd wordt met symbolen zoals g, m en J, wordt soms de hoofdletter K gebruikt na een getal, eveneens in de betekenis '1000'. Anders dan de kleine letter k is K met hoofdletter geen officieel symbool, maar een afkorting waarmee grote getallen en bedragen verkort kunnen worden weergegeven. Zo kan 5K worden gebruikt als verkorte weergave van het getal 5000 in het algemeen of van 5000 euro, en kan 100K staan voor 100.000 of 100.000 euro. De K wordt, als feitelijk onderdeel van het getal, aan de rest van het getal vast geschreven. De hoofdletter is overgenomen uit het (Amerikaans-)Engels.

Bijzonderheid

In de informatica staat kilo meestal niet voor '1000', maar voor '1024'. Het symbool is in dat geval niet k, maar K. Zo bestaat naast kB ('kilobyte' = '1000 byte') ook KB ('kilobyte' = '1024 byte').

In beleidsmatige teksten komt ook de schrijfwijze kEuro voor in de betekenis 'kilo-euro', oftewel '1000 euro'.

Zie ook

Symbolen (Leidraad 17.2)
Afkortingen: gebruik (algemeen)

10.000.000 / 10 000 000
Cm. / cm, kg. / kg
Euro / EUR / euroteken

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); VRTtaal.net (2017)