Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Kortelings / binnenkort

Vraag

Is kortelings correct in de betekenis 'binnenkort'?

Antwoord

Nee, het gebruik van kortelings in de betekenis 'binnenkort' is geen standaardtaal.

Kortelings is wel correct om naar het verleden te verwijzen, als synoniem van onlangs, maar het woord is in die betekenis wat verouderd.

Toelichting

Kortelings wordt in de standaardtaal in het hele taalgebied gebruikt in de betekenis 'onlangs, kort geleden', maar het woord is op zijn retour. Voor heel wat mensen heeft een wat ouderwetse bijklank.

(1) De schildering die zich op een los muurfragment bevindt, is kortelings overgebracht naar het Palazzo Pitti.

(2) Sommige winkelketens speelden al met de gedachte om de kortelings in opspraak geraakte flesjes uit het assortiment te verwijderen.

In België wordt kortelings soms ook gebruikt in de betekenis 'binnenkort'. Dat gebruik van kortelings behoort niet tot de standaardtaal.

(3a) De bouw van de nieuwe parkeergarage zal kortelings van start gaan. (in België, geen standaardtaal)

(3b) De bouw van de nieuwe parkeergarage zal binnenkort van start gaan.

(4a) Deze brochure heeft tot doel u nadere uitleg te verstrekken over de operatie die u kortelings zult ondergaan. (in België, geen standaardtaal)

(4b) Deze brochure heeft tot doel u nadere uitleg te verstrekken over de operatie die u binnenkort zult ondergaan.

Zie ook

Behoudens / behalve
Ingevolge / ten gevolge van
Nadien / daarna
Reeds / al
Vooreerst / in de eerste plaats

Bronnen

VRT.Taalnet. Kortelings. Geraadpleegd op 15 september 2015 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/kortelings.

Naslagwerken

 

kortelings

Grote Van Dale (2015)

1 sinds kort, syn. onlangs 2 BE; niet alg. binnenkort

Van Dale Hedendaags Nederlands (2008)

1 onlangs 2 (in België, niet alg) binnenkort

Koenen (2006)

onlangs

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 145

[wordt afgekeurd] (toekomst) binnenkort, dezer dagen – WEL: (verleden) onlangs, kort geleden (maar in die bet. dan toch heel weinig gebr.)

Correct Taalgebruik (2006), p. 134

Kortelings betekent: onlangs, dezer dagen (met betrekking tot het verleden), kort geleden. Het is geen synoniem van binnenkort, eerlang.

Stijlboek VRT (2003), p. 141

Kortelings betekent: onlangs, kort geleden. Het verwijst terug naar het verleden. Niet gebruiken voor: eerlang, binnenkort.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

· binnenkort, weldra, spoedig

· onlangs

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

kortgeleden, onlangs