Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Labo / lab

Vraag

Wat is de juiste verkorting van laboratorium: lab of labo?

Antwoord

Lab is standaardtaal in het hele taalgebied. Labo is standaardtaal in België.

Toelichting

De verkorte vorm lab is standaardtaal in het hele taalgebied.

(1a) In welk lab zal het bloed worden onderzocht?

(2a) Wetenschappers uit twaalf verschillende labs analyseerden de urinestalen van 900 voetballers.

In België wordt als verkorting van laboratorium ook vaak labo gebruikt. Deze vorm is standaardtaal in België.

(1b) In welk labo zal het bloed worden onderzocht? [standaardtaal in België]

(2b) Wetenschappers uit twaalf verschillende labo's analyseerden de urinestalen van 900 voetballers. [standaardtaal in België]  

Zie ook

Afkortingen: gebruik (algemeen)

Navorser / onderzoeker

Bronnen

VRT.Taalnet. Labo. Geraadpleegd op 15 september 2015 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/labo.  

Naslagwerken

  labo lab
Grote Van Dale (2015) BE; verk. van laboratorium inf.; verk. van laboratorium
Van Dale Hedendaags Nederlands (2008) (in België) laboratorium (inf) laboratorium
Koenen (2006) - laboratorium
Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 151 [wordt afgekeurd] 1) (bedrijf, onderzoek …) lab, laboratorium; 2) (onderw.) practicum (lokaal, les én examen) -
Correct Taalgebruik (2006), p. 137 [wordt afgekeurd] De in het Frans gebruikelijke verkorting 'labo' voor: laboratoire heeft als Nederlandse tegenhanger: lab, dat nu ook buiten studentenkringen gangbaar is. -
Stijlboek VRT (2003), p. 144 [wordt afgekeurd] Franse verkorting. Algemeen Nederlands zijn laboratorium en lab. -
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) lab, laboratorium -
Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014) BN, spreektaal verkorting van laboratorium; vgl. lab vooral NN, spreektaal verkorting van laboratorium