Officiële spelling Nederlandse Taalunie

In tussentijd / in de tussentijd / inmiddels / intussen / ondertussen

Vraag

Is de combinatie in tussentijd correct?

Antwoord

Het is onduidelijk of in tussentijd tot de standaardtaal in België gerekend kan worden. Standaardtaal in het hele taalgebied is bijvoorbeeld ondertussen, intussen, inmiddels of in de tussentijd.

Toelichting

De tijdsaanduiding in tussentijd wordt in België geregeld gebruikt, ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die deze combinatie afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of in tussentijd tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

(1a) De verbouwingen aan het museum zullen drie jaar duren. In tussentijd zal de collectie de wereld rondreizen. (in België, status onduidelijk)

(2a) Dit verzekeringskantoor werd in 1978 opgericht en is in tussentijd uitgegroeid tot een kantoor met twaalf medewerkers. (in België, status onduidelijk)

(3a) U bent over tien minuten aan de beurt; in tussentijd kunt u hier even wachten. (in België, status onduidelijk)

Standaardtaal in het hele taalgebied is ondertussen, intussen, inmiddels of in de tussentijd.

(1b) De verbouwingen aan het museum zullen drie jaar duren. Ondertussen zal de collectie de wereld rondreizen.

(2b) Dit verzekeringskantoor werd in 1978 opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot een kantoor met twaalf medewerkers.

(3b) U bent over tien minuten aan de beurt; in de tussentijd kunt u hier even wachten.

Zie ook

Intussen / ondertussen

Naslagwerken

 

in tussentijd

in de tussentijd

Grote Van Dale (2005)

-

[bij tussentijd] 1 tijdsverloop na de ene gebeurtenis en voor de andere: in die tussentijd

Van Dale Hedendaags Nederlands (2008)

-

[bij tussentijd] tijdsverloop tussen twee gebeurtenissen (…) in de tussentijd ondertussen

Koenen (2006)

-

[bij tussentijd] 1 tijd tussen twee handelingen: in de ~

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

-

[bij tussentijd] 1 tijd tussen twee gebeurtenissen * in die tussentijd onderwijl

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

-

[bij tussentijd] 1 tijd tussen twee gebeurtenissen * in die tussentijd onderwijl, ondertussen