Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Zetelen / zitting hebben

Vraag

Is zetelen correct in de volgende zin: Ze zal niet langer zetelen in het Europees Parlement?

Antwoord

Zetelen in is in dit gebruik standaardtaal in België. In de standaardtaal in het hele taalgebied wordt bijvoorbeeld zitting nemen in, zitten in, zitting hebben in, lid zijn van of deel uitmaken van gebruikt.

Toelichting

Om uit te drukken dat iemand als lid deel uitmaakt van een bestuursorgaan of volksvertegenwoordiging, of (voor het eerst) een vergadering als lid bijwoont, wordt in de standaardtaal zitting hebben in of zitting nemen in gebruikt. Ook mogelijk is bijvoorbeeld zitten in, lid zijn van, deel uitmaken van.

(1a) Mogen ambtenaren zitting nemen in een stembureau?

(2a) Pieters had sinds de verkiezingen van 2010 zitting in de Senaat.

(3a) De mediabaas zit niet meer in de raad van bestuur van productiehuis Woestijnvis.

(4a) Binnenkort wordt bekendgemaakt wie deel zal uitmaken van de commissie Cultuur.

In de standaardtaal in België wordt in die betekenis ook zetelen gebruikt.

(1b) Mogen ambtenaren in een stembureau zetelen? [standaardtaal in België]

(2b) Pieters zetelde sinds de verkiezingen van 2010 in de Senaat. [standaardtaal in België]

(3b) De mediabaas zetelt niet meer in de raad van bestuur van productiehuis Woestijnvis. [standaardtaal in België]

(4b) Binnenkort wordt bekendgemaakt wie zal zetelen in de commissie Cultuur. [standaardtaal in België]

Zetelen is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenissen 'gevestigd zijn' en 'zijn zetel hebben'.

(5) Het Britse Hogerhuis en Lagerhuis zetelen in het paleis van Westminster.

(6) Dat bedrijf zetelt in Amsterdam.

Zie ook

Legislatuur / zittingsperiode / kabinetsperiode / regeerperiode
Zetel / stoel / bank

Bronnen

VRT.Taalnet. Zetelen. Geraadpleegd op 13 september 2013 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/zetelen.

Naslagwerken

 

zetelen

Grote Van Dale (2005)

2 (oneig.) zijn standplaats, zijn zetel hebben , gevestigd zijn (…) – (van personen) zetelen in -, zitting hebben in

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[niet opgenomen in deze betekenis]

Koenen (2006)

[niet opgenomen in deze betekenis]

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p.

[wordt afgekeurd] de commissie zetelt, houdt zitting; in het bestuur - , in het bestuur zitten, zitting hebben, lid zijn van het bestuur; weigeren in het bestuur te -, weigeren zitting te nemen in het bestuur. – WEL: de regering, die firma zetelt te Brussel ( = is gevestigd).

Correct Taalgebruik (2006), p. 319

Het werkwoord zetelen betekent: zijn zetel hebben, gevestigd zijn. (...)
'Zetelen' wordt niet gebruikt voor personen die zitting hebben, krijgen of nemen in een college, evenmin als voor organen die zitting houden.

Taalwijzer (2000), p. 387

Niet te verwarren met *zitting hebben; zetelen is correct in de betekenis van zijn standplaats hebben, gevestigd zijn.
Stijlboek VRT (2003), p. 276

Zetelen betekent: gevestigd zijn, zijn verblijfplaats hebben.

De Vlaamse regering zetelt in Brussel; De directie van de multinational zetelt in Luxemburg.
Liever niet gebruiken voor: zitting hebben in, zitten in, lid zijn van, deel uitmaken van.

Jos zit in de raad van uitkeringsgerechtigden; De secretaris heeft zitting in een werkgroep die tot doel heeft het taalgebruik te verbeteren.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

- in een commissie zetelen, deel uitmaken van een commissie, zitting hebben in een commissie

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

3 BN (van een commissie, commissielid e.d.) zitting houden, hebben: de heer Gysseling zal als openbaar aanklager ~   

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

3 BN als lid deel uitmaken van, zitting houden, hebben: • ~ in een commissie de heer Gysseling zal als openbaar aanklager ~