Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Overhaald / overgehaald (hij heeft me -)

Vraag

Wat is correct: Hij heeft me overgehaald om mee te gaan of Hij heeft me overhaald om mee te gaan?

Antwoord

Beide mogelijkheden zijn correct: Hij heeft me overgehaald is standaardtaal in het hele taalgebied; Hij heeft me overhaald is standaardtaal in België.

Toelichting

Iemand overhalen betekent 'iemand overtuigen, overreden (om iets te doen)'. Overhalen kan in de standaardtaal in het hele taalgebied gebruikt worden als scheidbaar samengesteld werkwoord. Het wordt dan uitgesproken worden met de klemtoon op de eerste lettergreep (op de lettergreep o) en heeft de volgende vervoeging: haalt (me) over, haalde (me) over, heeft (me) overgehaald.

(1a) Het waren Brad en Angelina's kinderen die hen óverhaalden om te trouwen.

(2a) Haar ijzersterke argumenten hebben mij uiteindelijk overgehaald.

(3a) Haar beste vrienden haalden haar over om aan een zangwedstrijd deel te nemen.

(4a) We hopen met deze actie meer mensen over te halen om bloed te geven.

In België wordt overhalen ook vaak uitgesproken met de klemtoon op de derde lettergreep (op de lettergreep haal) en als onscheidbaar samengesteld werkwoord vervoegd: overhaalt, overhaalde, heeft overhaald. Dat gebruik is standaardtaal in België.

(1b) Het waren Brad en Angelina's kinderen die hen overháálden om te trouwen. [standaardtaal in België]

(2b) Haar ijzersterke argumenten hebben mij uiteindelijk overhaald. [standaardtaal in België]

(3b) Haar beste vrienden overhaalden haar om aan een zangwedstrijd deel te nemen. [standaardtaal in België]

(4b) We hopen met deze actie meer mensen te overhalen om bloed te geven. [standaardtaal in België]

Zie ook

Aanzien worden als / aanzien worden voor / aangezien worden als / aangezien worden voor
In moeten kunnen vullen / moeten kunnen invullen
Overleggen: overlegd / overgelegd

Bronnen

VRT.Taalnet. Overhalen. Geraadpleegd op 2 mei 2013 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/overhalen.

Naslagwerken

 

overhalen

Grote Van Dale (2005)

[bij overhalen] (haalde over, h. overgehaald)

[bij overhalen] (overhaalde, h. overhaald) (…) 3 (overg.) (Belg.N., niet alg.) overreden, bepraten, overhalen1

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

haalde over, h. overgehaald

Koenen (2006)

haalde -, h -gehaald

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 200

[bij over'halen, wordt afgekeurd] 'overhalen; ik overhaalde hem …, ik haal(de) hem over …; ik heb hem gemakkelijk overhaald, overgehaald, bepraat, overreed

Correct Taalgebruik (2006), p. 190

Hoofdtijden: overhalen, haalde over, heeft overgehaald.

Taalwijzer (2000), p. 252

Overhalen (haalde over, overgehaald) is een scheidbaar ww. in de betekenis van overtuigen

Stijlboek VRT (2003), p. 186

Vervoeging: overhalen, haalt over, haalde over, heeft overgehaald (niet: *overhaalde, *overhaald). De klemtoon ligt op de eerste lettergreep. Bekijk het als een kortere vorm van over de streep halen.

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

haalde over, h. overgehaald

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

haalde over, h. overgehaald