Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Aan / bij (de bushalte)

Vraag

Wat is juist: Ik heb een uur bij de bushalte staan wachten of Ik heb een uur aan de bushalte staan wachten?

Antwoord

Aan de bushalte is standaardtaal in België; bij de bushalte is standaardtaal in het hele taalgebied.

Toelichting

Om de betekenis 'in de buurt van, in de nabijheid van' uit te drukken, kunnen de voorzetsels aan of bij gebruikt worden. Combinaties met bij zijn standaardtaal in het hele taalgebied, combinaties met aan zijn standaardtaal in België.

(1a) Bij het station leven veel daklozen.

(1b) Aan het station leven veel daklozen. [standaardtaal in België]

(2a) Kunnen we even bij een winkel stoppen om water te kopen?

(2b) Kunnen we even aan een winkel stoppen om water te kopen? [standaardtaal in België]

(3a) Tijdens het gedrang bij het hoofdpodium, heeft Eva haar trouwring verloren.

(3b) Tijdens het gedrang aan het hoofdpodium, heeft Eva haar trouwring verloren. [standaardtaal in België]

(4a) Het vertrek is gepland om twee uur bij de kerk.

(4b) Het vertrek is gepland om twee uur aan de kerk. [standaardtaal in België]

In de betekenis 'langs, aan de zijde van' is aan wel standaardtaal in het hele taalgebied.

(5) Ze heeft een huisje aan de kust.

(6) We verbleven twee nachten in een hotel aan de Champs Élysées.

(7) Hier heb je een overzicht van restaurants aan de Prinsengracht.

In sommige combinaties is zowel aan als bij correct in het hele taalgebied. Er kan dan sprake zijn van een (subtiel) betekenisverschil.

(8) Hij heeft zijn hele leven aan/bij de haven gewoond.

(9) Kun je een tafeltje voor twee aan/bij het raam reserveren?

Zie ook

In / op Cuba
In / op de polikliniek
In / op het gemeentehuis
Langs / naast (- iemand zitten)
Op / in de bus

Naslagwerken

 

aan

bij

Grote Van Dale (2005)

(voorz.) (…) 2. ter uitdrukking van plaatselijke verbondenheid, t.w. de plaats waar iets zich bevindt of waar iets gebeurt, of waar iets een werking uitoefent of ondergaat, vgl. bij: aan de haven, aan de kust wonen; aan de deur, aan het raam staan

(voorz.) 1. in de nabijheid van: hij woont bij de haven, de boulevard; bij Tiel is de Waal het breedst; toen wij een uur gelopen hadden, kwamen wij bij een kruispunt

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

[vz.] 1 in de buurt van

Koenen (2006)

I vz (…) 6 in de buurt van: wonen ze niet ~ de haven?

vz 1 plaatsaanduidend: ~ de kerk in de naaste omgeving van

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 1

[wordt afgekeurd] – een winkel stoppen, bij een winkel stoppen

-

Correct Taalgebruik (2006), p. 9

Ontsporingen met het voorzetsel aan kunnen als volgt onderverdeeld worden. (…)
4. In een bepaling van plaats. Dan is het voorzetsel bij gebruikelijk.
- We zullen bijeenkomen bij de kerk.
- Hij was te klein om bij de bel te kunnen komen.
- Kun je er niet bij?
- Dagbladen te koop bij de receptie.

 

Taalwijzer (2000), p. 13

Het vz. aan wordt vaak verkeerd gebruikt (vgl. Fr. à); voor het juiste voorzetselgebruik verwijzen we naar de trefwoorden. Aan is wel gangbaar in bijv.: (…) Een hotel aan de Champs Elysées in Parijs

 

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

I vz (…) 3 plaatsbepaling: ~ een gracht wonen

I vz. 1 In de nabijheid van: Schiedam ligt ~ Rotterdam

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

I vz (…) 2 plaatsbepaling: ~ een gracht wonen

I vz. 1 In de nabijheid van: Schiedam ligt ~ Rotterdam