Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Zijn kandidatuur indienen / zijn kandidatuur stellen / zich kandidaat stellen / solliciteren

Vraag

Zijn de combinaties zijn kandidatuur indienen en zijn kandidatuur stellen correct?

Antwoord

Ja, zijn kandidatuur indienen en zijn kandidatuur stellen behoren allebei tot de standaardtaal. Deze combinaties met kandidatuur zijn wel meer gangbaar in België dan in Nederland. Bovendien zijn er gebruiksverschillen tussen België en Nederland. Equivalenten zijn bijvoorbeeld zich kandidaat stellen of solliciteren.

Toelichting

Kandidatuur betekent 'het zich kandidaat stellen' of 'het dingen naar een ambt'. De combinaties zijn kandidatuur indienen en zijn kandidatuur stellen betekenen 'zich kandidaat stellen' of 'solliciteren', en behoren in het hele taalgebied tot de standaardtaal. In Nederland worden deze combinaties vooral gebruikt voor hoge functies, in officiële taal en in journalistiek taalgebruik. In België hebben ze een algemener gebruik.

(1a) Wie weet zal Sarkozy in 2017 opnieuw zijn kandidatuur stellen voor het presidentschap.

(2a) Verschillende gemeenten hebben hun kandidatuur ingediend om het evenement te organiseren.

(3a) Afellay heeft nadrukkelijk zijn kandidatuur voor Oranje gesteld.

(4a) Wie interesse heeft voor deze functie, kan zijn kandidatuur indienen bij het gemeentebestuur.

(5a) Jasper heeft zijn kandidatuur gesteld voor de functie van webmaster.

Alternatieven als zich kandidaat stellen, solliciteren of zijn sollicitatie(brief) indienen / richten en dergelijke zijn gewoner en in veel contexten te verkiezen boven zijn kandidatuur stellen of zijn kandidatuur indienen.

(1b) Wie weet zal Sarkozy zich in 2017 opnieuw kandidaat stellen voor het presidentschap.

(2b) Verschillende gemeenten hebben zich kandidaat gesteld om het evenement te organiseren. 

(3b) Afellay heeft zich nadrukkelijk kandidaat gesteld voor Oranje.

(4b) Wie interesse heeft voor deze functie, kan zijn sollicitatie richten aan het gemeentebestuur.

(5b) Jasper heeft gesolliciteerd naar de functie van webmaster.

Zie ook

Kandidaat
Voorstellen / voordragen (een persoon -)

Bronnen

Hendrickx, R. kandidatuur (zijn - stellen) *. Geraadpleegd op 3 september 2012 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/kandidatuur-zijn-stellen.

Naslagwerken

 

zijn kandidatuur stellen / indienen

Grote Van Dale (2005)

1 het zich kandidaat stellen, het dingen naar een ambt, een waardigheid, syn. kandidaatschap: voor een kandidatuur bedanken, die aannemen; zijn kandidatuur intrekken; zijn kandidatuur stellen [leenvertaling van Fr. poser sa candidature], zich kandidaat stellen, kandideren, solliciteren

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[bij kandidatuur] 1 het zich kandidaat stellen

Koenen (2006)

[bij kandidatuur] 1 het dingen naar een ambt; kandidaatstelling: een ~ aanvaarden, aannemen

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 133

[bij kandidatuur, wordt afgekeurd] 2) zijn – indienen, richten, sollicitaties richten (aan); zijn – stellen, zich kandidaat stellen, kandideren, solliciteren (WEL fig. in sportt., b.v. door zijn goede prestatie in de bergrit heeft hij zijn – gesteld voor de eindoverwinning. – WEL: kandidaatstelling; een – in aanmerking nemen; zijn – intrekken.

Correct Taalgebruik (2006), p. 129

[bij kandidatuur (zijn – stellen)] Correct is: zich kandidaat stellen, kandideren voor een ambt of functie. De wending zijn kandidatuur stellen vindt evenwel ook ingang in de Nederlandse sporttaal. Zijn kandidatuur intrekken is heel gewoon. (…) In andere situaties zijn de volgende werkwoorden gebruikelijker: solliciteren naar een betrekking, zich aanmelden, zich beschikbaar stellen, zijn diensten aanbieden

Stijlboek VRT (2003), p. 134

[bij kandidatuur, zijn ~ stellen, wordt afgekeurd] Algemeen Nederlands is: zich kandidaat stellen. In de zin van 'kandidaatschap' is kandidatuur wel correct: zijn kandidatuur intrekken.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

zijn kandidatuur stellen/indienen, solliciteren, zich kandidaat stellen

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

[bij kandidatuur] BN sollicitatie * kandidaturen indienen sollicitaties zenden * zijn ~ stellen zich kandidaat stellen, solliciteren

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

[bij kandidatuur] 2 kandidaatstelling * zijn ~ stellen zich kandidaat stellen, solliciteren