Officiële spelling Nederlandse Taalunie

N.V. / NV / n.v. / nv (afkorting naamloze vennootschap)

Vraag

Wat is de juiste afkorting van naamloze vennootschap: N.V., NV, n.v. of nv?

Antwoord

Juist is nv, in kleine letters en zonder punten.

Toelichting

Nv is een initiaalwoord: een afkorting die is gevormd met de eerste letters van de afzonderlijke woorden waar ze voor staat (naamloze vennootschap) en die letter voor letter wordt uitgesproken: [en-vee]. Bij een afkorting met punten worden over het algemeen de volledige woorden uitgesproken: d.w.z. wordt niet uitgesproken als [dee-wee-zet], maar als 'dat wil zeggen'.

Omdat nv een algemene, ingeburgerde term is, wordt het initiaalwoord met kleine letters geschreven. Een naamloze vennootschap, oftewel een nv, is geen naam die hoofdletters nodig heeft. Het is een algemene aanduiding voor een type bedrijfsvorm, die ook een meervoud kent: nv's. Hetzelfde geldt voor bv (bv's): besloten vennootschap.

(1) Mijn oom gaat een nv oprichten.

(2) Een nv moet worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

(3) Bij kleine bv's is de directeur vaak de enige aandeelhouder.

Bv is vooral gebruikelijk in Nederland; in België wordt in plaats van bv meestal bvba (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) gebruikt. Ook bvba en het meervoud bvba's worden zonder hoofdletters en punten geschreven. En deze spelling geldt ook voor het in België gebruikelijke vzw (vzw's), vereniging zonder winstoogmerk, en het Nederlandse vof (vof's), vennootschap onder firma.

(4) In de brochure kunt u informatie vinden over het opstarten van een bvba.

(5) Hoeveel bvba's zijn er in België?

(6) Een vzw bestaat uit ten minste drie personen.

(7) Vof's kunnen worden opgericht door natuurlijke personen of door rechtspersonen.

In oudere wetteksten wordt overigens nog afgeweken van de officiële spelling. In artikel 2 van de wet van 7 mei 1999 houdende het wetboek van vennootschappen (België) worden nv en bvba met hoofdletters geschreven (NV, BVBA). En in het Burgerlijk Wetboek (Nederland) staat dat 'besloten vennootschap' afgekort wordt als B.V. Als de genoemde initiaalwoorden onderdeel zijn van een bedrijfsnaam, mogen ze met hoofdletters en eventueel zelfs punten geschreven worden. Er zijn geen vaste regels voor de schrijfwijze van namen; een organisatie kan bij het kiezen van een naam dus afwijken van de spellingregels. In dat geval volgen we het donorprincipe en wordt die schrijfwijze gerespecteerd.

(8) AFC Ajax NV is vooral bekend als voetbalclub.

(9) Droste BV is opgericht in 1973.

(10) Hij is werkzaam bij Steensma B.V.

(11) Stephane BVBA is een transportorganisator.

Bijzonderheid

De afkorting van de aanduiding bekende Vlaming wordt wel met twee hoofdletters geschreven: BV, met als meervoud BV’s. En een van de afkortingen van bijvoorbeeld is bv., met kleine letters en een slotpunt.

Zie ook

Initiaalwoorden en letterwoorden (Leidraad 17.3)
Afkortingen: spelling (algemeen)

AIO / A.I.O. / a.i.o. / aio
PDF / pdf

Bronnen

Onze Taal. BV / B.V. / bv / b.v. Geraadpleegd op 10 augustus 2012 via http://www.onzetaal.nl/taaladvies/advies/bv-b.v.-bv-b.v.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Woordenlijst (2015)