Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Van kleins af (aan) / van jongs af (aan) / van kindsbeen af / van kinds af (aan)

Vraag

Wat is correct: van kleins af (aan), van jongs af (aan), van kindsbeen af of van kinds af (aan)?

Antwoord

De combinaties van kleins af aan, van jongs af (aan), van kindsbeen af (zonder aan) en van kinds af (aan) zijn standaardtaal in het hele taalgebied. Ook van kleins af wordt gebruikt, maar het is onduidelijk of we die combinatie tot de standaardtaal kunnen rekenen.

Toelichting

Van kleins af aan, van jongs af (aan), van kindsbeen af en van kinds af (aan) worden in de standaardtaal in het hele taalgebied gebruikt. Van kindsbeen af is wat minder gebruikelijk in Nederland.

(1) Kinderen zouden van kleins af aan voldoende moeten bewegen.

(2) De dader vertoonde al van jongs af (aan) afwijkend gedrag.

(3) Van kindsbeen af wou Evelyne dokter worden.

(4) Hij had al van kinds af (aan) een panische angst voor kippen.

Van kleins af wordt ook gebruikt als synoniem voor de bovenvermelde combinaties, ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die de constructie afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of van kleins af tot de standaardtaal gerekend kan worden.

(5) Van kleins af was Pieter al gek op proefjes doen, het liefst met water en vuur. (status onduidelijk)

Bronnen

Hendrickx, R. Van kleins / jongs af (aan). Geraadpleegd op 18 februari 2009 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/van-kleins-jongs-af-aan.

Naslagwerken

 

 

van kleins af

van jongs af

Van kindsbeen (af)

Van kinds af (aan)

Grote Van Dale (2005)

[bij klein] 3 van klein af, (gew.) van kleins af, van kindsbeen af

[bij jong] 4 van jongs af (aan), sedert zijn jeugd

[bij kindsbeen] van kindsbeen (af) sedert de vroegste kindsheid

[bij kinds] van kinds af (aan) van kindsbeen af

Verschueren (1996)

-

[bij jong] 5 van -s af of af aan, van kindsbeen af

[bij kindsbeen] in de uitdr. van - af, van kindsaf

[bij kindsaf] in de uitdr. van -, van de vroegste kindsheid af.  

Koenen (2006)

-

[bij jong] 4 van ~s af (aan) van kindsbeen af

[bij kindsbeen] van ~ af sinds de prille jeugd

[bij kind] van ~(s) af aan vanaf de kindertijd, vanaf jonge leeftijd

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 140

[bij klein, wordt afgekeurd] van -s af, van jongs af aan, (van jongs af, van kleins af aan, van kindsbeen af)

-

-

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij klein] van kleins af aan, van jongs af aan, van kindsbeen af

-

-

-

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

[bij klein] BN van ~s af (aan) van jongs af (aan), van kindsbeen af

[bij jongs] van ~af (aan) van klein kind af

[bij kindsbeen] van ~ af van de eerste levensjaren af

[bij kindsaf] van - van de eerste levensjaren af

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

[bij klein] van kleins af (aan) van jongs af (aan), van kindsbeen af

[bij jongs] van ~ af aan van klein kind af

[bij kindsbeen] van ~ af van de eerste levensjaren af

[bij kindsaf] van ~ van de eerste levensjaren af