Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Zich focussen / focussen

Vraag

Is zich focussen correct?

Antwoord

Ja, focussen kan gecombineerd worden met een wederkerend voornaamwoord. Zowel focussen als zich focussen betekent 'zich richten op, zich concentreren op'.

Toelichting

Focussen betekent in figuurlijke zin '(zich) richten op, (zich) concentreren op'. Het werkwoord wordt ook vaak gecombineerd met een wederkerend voornaamwoord. De betekenis is hetzelfde als die van het werkwoord focussen. Focussen en zich focussen kunnen dus door elkaar gebruikt worden.

(1) Vroeger focuste hij (zich) te veel op de negatieve gebeurtenissen in zijn leven.

(2) Om (zich) volledig te kunnen focussen op de wedstrijd, moeten de atleten weerstand bieden aan allerlei verlokkingen.

(3) Als trainer is het zaak om (je) volledig te focussen op de prestaties van je spelers.

(4) De regeringsonderhandelaars zullen (zich) voortaan focussen op de kern van de zaak.

(5) De tekst focust vooral op de voordelen van thuiswerk.

Focussen kan onovergankelijk gebruikt worden, zoals in zin (5). Daarnaast kan het gecombineerd worden met een lijdend voorwerp; In (6a) is zijn aandacht het lijdend voorwerp, in (6b) vervult zich die rol.

(6a) Iemand met ADHD vindt het moeilijk om zijn aandacht te focussen op routinetaken.

(6b) Iemand met ADHD kan zich moeilijk focussen op routinetaken.

Zie ook

Zich beseffen / beseffen
Zich bedenken / bedenken

Naslagwerken

 

 

focussen

zich focussen

Grote Van Dale (2005)

3 concentreren: zijn ogen gefocust op een punt in de verte

-

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[bij focussen op] 1 (de aandacht) richten, hyperoniem zich richten op

-

Verschueren (1996)

2. Metf. Richten, concentreren: zijn aandacht - op een nieuwe taak

-

Koenen (2006)

concentreren: de camera focuste op de toeschouwers; zich helemaal ~ op zijn carrière

[bij focussen] zich helemaal ~ op zijn carrière

Stijlboek VRT (2003), p. 90

Nederlandse alternatieven zijn: in het middelpunt plaatsen, scherpstellen op, zich concentreren op.

-

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

richten op, concentreren: de aandacht ~op iets belangrijks

-

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009),

1 richten op, concentreren: de aandacht ~op iets belangrijks

-