Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Succes kennen

Vraag

Is de combinatie succes kennen correct?

Antwoord

Ja, de combinatie succes kennen behoort tot de standaardtaal.

Toelichting

De combinatie van succes met het werkwoord kennen is standaardtaal in het hele taalgebied. In België wordt succes kennen wat vaker gebruikt dan in Nederland.

(1a) Netwerksites kennen een toenemend succes bij vijftigplussers.

(2a) Het laatste succes kenden de Gunners in 2005, toen ze in de finale van de FA Cup van Manchester United wonnen.

(3a) Hasselhoff kende succes als acteur in onder meer Baywatch, maar zijn zangcarrière kwam nooit echt van de grond.

(4a) Denk je dat elektrische fietsen veel succes kennen in ons land?

Alternatieven zijn succes hebben, behalen, boeken, oogsten, bereiken. Ook mogelijk is bijvoorbeeld: een succes worden of zijn, succesvol worden of zijn.

(1b) Netwerksites hebben een toenemend succes bij vijftigplussers.

(2b) Het laatste succes behaalden de Gunners in 2005, toen ze in de finale van de FA Cup van Manchester United wonnen.

(3b) Hasselhoff oogstte succes als acteur in onder meer Baywatch, maar zijn zangcarrière kwam nooit echt van de grond.

(4b) Denk je dat elektrische fietsen een groot succes zijn in ons land?

Kennen wordt in de standaardtaal ook in veel andere combinaties gebruikt. In die combinaties zijn eveneens andere werkwoorden mogelijk.

(5a) De bioscoopcijfers kenden dit jaar een lichte groei.

(5b) De bioscoopcijfers vertoonden dit jaar een lichte groei.

(6a) Het kinderkledingbedrijf kende al twee jaar financiële moeilijkheden.

(6b) Het kinderkledingbedrijf had al twee jaar financiële moeilijkheden.

(7a) In dat dorp vlak bij de Poolse grens kende hij de mooiste periode van zijn leven.

(7b) In dat dorp vlak bij de Poolse grens beleefde hij de mooiste periode van zijn leven.

Het gebruik van kennen werkt naamwoordstijl in de hand. Een zin wordt vaak wat vlotter als de combinatie van kennen en een zelfstandig naamwoord wordt vervangen door één werkwoord.

(8a) De race in de Koningsklasse kende een spectaculair begin.

(8a) De race in de Koningsklasse begon spectaculair.

Zie ook

Kennen / kunnen
Kunnen / kennen (ik kan / ken geen Engels)

Bronnen

Hendrickx, R. Kennen. Geraadpleegd op 18 april 2011 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/kennen.

Hendrickx, R. Succes. Geraadpleegd op 18 april 2011 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/succes.

Naslagwerken

 

Succes kennen
Grote Van Dale (2005)

[bij kennen] 7 door persoonlijke ervaring bekend of vertrouwd zijn met – (…) succes kennen [leenvertaling van Fr. connaître un succès], behalen, boeken, hebben

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 135

[bij kennen, wordt afgekeurd] (…) succes -, hebben, behalen

Correct Taalgebruik (2006), p. 130

[bij kennen, wordt afgekeurd] Onder invloed van het Frans wordt 'kennen' soms ten onrechte gebruikt waar andere werkwoorden gangbaar zijn:

- Zijn eerste romans hadden niet veel succes.
- Het optreden van Urbanus oogstte in Nederland een enorm succes.
- Meteen op de eerste dag werd al veel succes geboekt.

Stijlboek VRT (2003), p. 135

[bij kennen, wordt afgekeurd] Vaak leenvertaling uit het Frans.

Niet: *Zijn romans kenden niet veel succes.
Wel: Zijn romans hadden/oogstten niet veel succes.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij kennen] succes kennen, succes hebben