Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Betrokken (de - periode)

Vraag

Is betrokken correct gebruikt in de volgende zin: Finland had in de betrokken periode de sterkste daling van de werkgelegenheid?

Antwoord

Ja, betrokken in de betekenis 'betreffende' is standaardtaal. In combinatie met zaken of abstracte begrippen, zoals de betrokken periode, is betrokken formeel taalgebruik.

Toelichting

Het bijvoeglijk naamwoord betrokken wordt in de standaardtaal meestal gebruikt voor personen of voor overkoepelende begrippen die verwijzen naar een groep mensen (een organisatie, vereniging, bedrijf, land enzovoort). De betekenis van betrokken is dan vaak 'in verband gebracht met, in iets gemoeid'. Daarnaast kan betrokken worden gebruikt in een vagere betekenis: 'betreffende, bedoelde, genoemde, bewuste, in deze context, in kwestie'.

(1) Toen het omkoopschandaal aan het licht kwam, werden alle betrokken spelers onmiddellijk aan de tand gevoeld.

(2) De directie van het ziekenhuis dat een medische fout beging, excuseerde zich gisteren bij de betrokken patiënte en haar familie.

(3) De Europese Unie heeft een economisch partnerschapsakkoord ondertekend met de  ACS-regio (Afrika, Caraïben, Stille Oceaan). Het akkoord moet zorgen voor meer handel tussen de betrokken landen en Europa.

(4) Bij zeventien van de twintig onderzochte olieopslagbedrijven is de vergunning niet actueel, maar dat wil niet zeggen dat het bij de betrokken bedrijven ook daadwerkelijk onveilig is.

Betrokken kan in de standaardtaal ook – zij het in veel mindere mate – gebruikt worden voor zaken en abstracte begrippen, bijvoorbeeld: de betrokken periode, de betrokken zaak, de betrokken maand, het betrokken document, het betrokken product. Betrokken heeft dan de bovenvermelde betekenis 'betreffende, bedoelde, genoemde, bewuste, in deze context, in kwestie'. Dat gebruik van betrokken behoort tot het formele taalgebruik.

(5) Volgens onderzoek over de maanden maart en april bleef het consumentenvertrouwen in de betrokken periode ongeschonden. (formeel)

(6) Zolang het parket zich niet over de betrokken dossiers heeft uitgesproken, gaat de verdachte vrijuit. (formeel)

(7) Uit rondvraag blijkt dat vijftigplussers duurzamer aankopen: ze kopen bij voorkeur producten die hier gemaakt zijn en kijken ook naar omstandigheden van de productieketen van het betrokken product. (formeel)

Zie ook

Belanghebbende / betrokkene
Betreffende / desbetreffende minister

Naslagwerken

 

 

betrokken

Grote Van Dale (2005)

1 in iets gemoeid: de betrokken ambtenaar, die met de zaak belast is, ermee te maken heeft; de betrokken partij, wie de zaak aangaat
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 in iets gemoeid, een rol spelend, syn. geïnvoleerd, hyponiem belanghebbend
Verschueren (1996)

1. In verband gebracht met, gewikkeld in, met een zaak gemoeid of belast: de – partij; de – ambtenaar; in een proces, bij een zwendelzaak – zijn
Koenen (2006)

2 ermee gemoeid; ermee belast: de ~ ambtenaar
Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 35

[wordt afgekeurd] de – bediende, ambtenaar, de bewuste; de – K.B.’s, genoemde, bedoelde, vermelde.
Correct Taalgebruik (2006), p. 34

[bij belanghebbende / betrokkenen] Een belanghebbende is iemand wiens belang, recht of voordeel bij iets betrokken is. In andere gevallen gebruiken we betrokkene. (…) Hetzelfde onderscheid geldt voor het bijvoeglijk naamwoord.

- In alle gevallen waarin een rechtbank van eerste aanleg beslist over akten betreffende de burgerlijke stand, kunnen de belanghebbende partijen tegen het vonnis opkomen.

- In geval van bewezen behoeftigheid zijn de kosten van vertaling ten laste van het betrokken gemeentebestuur.

Taalwijzer (2000), p. 69

[bij betrokkene] de betrokkene is iemand die ergens in betrokken is, de persoon die met een zaak gemoeid is.

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

2 iets te maken hebbend met, gemoeid met, in verband staande met: het ~ departement, bij iets ~ raken/zijn
Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

2 iets te maken hebbend met, gemoeid met, in verband staand met: het ~ departement, bij iets ~ raken/zijn