Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Parachutetje / parachuutje

Vraag

Wat is de verkleinvorm van parachute: parachuutje of parachutetje?

Antwoord

Beide verkleinvormen zijn mogelijk.

Toelichting

Als een grondwoord van Franse herkomst eindigt op -ade, -ave, -ffe, -ine, -ppe, -tte, -ule, -ure, -ute, hangt de spelling van het verkleinwoord af van de uitspraak.

Als de eind-e in het verkleinwoord wordt uitgesproken, passen we de hoofdregel toe: we voegen het achtervoegsel -tje toe aan de grondvorm. Als parachute wordt uitgesproken als [paarasjuutə], is het verkleinwoord dus parachutetje.

Als de eind-e van het grondwoord in het verkleinwoord niet wordt uitgesproken, wordt de spelling van het verkleinwoord vernederlandst. Als parachute wordt uitgesproken als [paarasjuut], schrijven we dus parachuutje. Nog enkele voorbeelden:

Grondvorm

Verkleinvorm bij uitspraak met eind-e

Verkleinvorm bij uitspraak zonder eind-e

karbonade

karbonadetje

karbonaadje

 

tartuffe

tartuffetje

tartuufje

 

machine

machinetje

machientje

 

praline

pralinetje

pralientje

 

brunette

brunettetje

brunetje

 

mascotte

mascottetje

mascotje

 

gelule

geluletje

geluultje

 

Sommige Franse woorden op -ade, -ave, -ffe, -ine, -ppe, -tte, -ule, -ure, -ute hebben in de grondvorm al een vernederlandste vormvariant, bijvoorbeeld: enveloppe en envelop. In dat geval gaat de vernederlandste verkleinvorm terug op de vernederlandste grondvorm van dat woord: envelopje is dus de verkleinvorm van envelop. Enveloppetje is de verkleinvorm van enveloppe. Nog enkele voorbeelden:

Franse grondvorm met -e

Vernederlandste grondvorm zonder -e

Verkleinwoord van de Franse grondvorm

Verkleinwoord van de vernederlandste grondvorm

blessure

blessuur

blessuretje

blessuurtje

giraffe

giraf

giraffetje

girafje

sardine

sardien

sardinetje

sardientje

sinecure

sinecuur

sinecuretje

sinecuurtje

vacature

vacatuur

vacaturetje

vacatuurtje

Zie ook

Verkleinwoorden (Leidraad 15)
Grondwoord van Franse herkomst (Leidraad 15.3)

Bladzijdetje / bladzijtje

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Technische Handleiding (2009), p. 59-60; Woordenlijst (2015)