Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Naar rato / naar rata / pro rato / pro rata

Vraag

Wat is de correcte uitdrukking om een evenredigheid weer te geven: naar rato, naar rata, pro rato of pro rata?

Antwoord

Al deze uitdrukkingen zijn correct. Het gebruikelijkst zijn pro rato, pro rata en naar rato; naar rata komt weinig voor. 

Toelichting

In formele schrijftaal worden de bijwoordelijke uitdrukkingen naar rato, pro rato en pro rata gebruikt om een onderlinge verhouding weer te geven. De betekenis is: 'naar ieders aandeel, in de juiste verhouding, naar evenredigheid'. Ook de combinatie naar rata is volgens de woordenboeken mogelijk, maar die komt in de praktijk weinig voor.

(1) Alle docenten moeten gelijk behandeld worden: de werkdruk van parttimers moet naar rato worden verminderd.

(2) Voor personeel dat parttime werkt, gebeurt de berekening pro rata.

(3) Wie niet het hele jaar in dienst was, krijgt een uitkering pro rato.

Zie ook

A rato van
Aan / à / tegen / voor (bij prijsaanduiding)
Ad / à € 50,-

Bronnen

Hendrickx, R. Rata / rato / ratio. Geraadpleegd op 3 mei 2010 via http://www.vrt.be/taal/rata-rato-ratio.

Naslagwerken

 

rato

rata

Grote Van Dale (2005)

[bij rato] naar rato, naar evenredigheid

[bij pro rato] (bw. van hoedanigheid) naar ieders aandeel, in de juiste verhouding – van Lat. pro rata parte

[bij a rato van] (bw.) (alg.B.N.) naar evenredigheid van, in verhouding tot

[bij rata] 1 naar rata (van-), naar verhouding, naar evenredigheid van -, pro rata, pro rato

[bij pro rata] (bw.) naar verhouding, naar rata (van-), syn. pro rato – van Lat. pro rata parte

 

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[bij rato] naar rato naar verhouding

[bij pro rato] [bw.] 1 in de juiste verhouding

[bij rata] naar rata van naar verhouding

Verschueren (1996)

[bij rato] [eig. minder juist dan *rata] in de uitdr. naar (of: pro) – (van), naar verhouding, evenredigheid (van).

[bij pro rata, pro rato] [Lat.*rata] ieder voor zijn aandeel, naar evenredig

[bij rata] (…) evenredig aandeel: naar, pro – van, naar evenredigheid, naar verhouding

[bij pro rata, pro rato] [Lat.*rata] ieder voor zijn aandeel, naar evenredig

Koenen (2006)

[bij rato] naar ~ naar evenredigheid; vgl rata

 

[bij rata] v(m) evenredig deel: naar ~; vgl rato

Taalwijzer (2000)

[bij rata] Let op de correcte wending: naar, pro rata of rato (van. Het betekent: naar verhouding, naar evenredigheid van (niet: à rata of à rato).

[bij rata] Let op de correcte wending: naar, pro rata of rato (van. Het betekent: naar verhouding, naar evenredigheid van (niet: à rata of à rato).

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

[bij rato] pro of naar ~ naar evenredigheid

[bij rata] (de evenredige bijdrage, evenredig aandeel – naar ~ naar evenredigheid

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

[bij rato] zn (< Lat) pro of naar ~, BN a ~ van naar verhouding, naar evenredigheid

 

[bij rata] (< Lat) de evenredige bijdrage, evenredig aandeel ▪ naar ~ naar evenredigheid