Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Mogelijks / mogelijk

Vraag

Is het gebruik van mogelijks correct in de volgende zin: De beslissing van de jury zal mogelijks pas volgende week bekendgemaakt worden?

Antwoord

Nee, mogelijks is geen standaardtaal. Standaardtaal is mogelijk.

Toelichting

Het bijwoord mogelijks wordt in België vaak gebruikt als een synoniem van mogelijk, misschien, wellicht. Mogelijks behoort niet tot de standaardtaal.

(1) Door een doorbraak in het onderzoek zullen vrouwen met erfelijke aandoeningen in de toekomst mogelijks gezonde kinderen kunnen krijgen. (in België, geen standaardtaal)

(2) Mogelijks zullen ook nog andere familieleden van de voortvluchtige ter verantwoording worden geroepen. (in België, geen standaardtaal)

In de standaardtaal gebruiken we mogelijk, misschien of wellicht.

(3) Mogelijk zullen volgend schooljaar nog meer scholen deelnemen aan het taalproject.

(4) De bouwgronden in de randgemeenten zullen wellicht iets minder duur worden.

Zie ook

Dagdagelijks / dagelijks
Gelukkiglijk / gelukkig
Herhaaldelijke / herhaalde
Onverwachtse / onverwachte
Recentelijk / recent
Respectievelijke / respectieve
Voorafgaandelijk / voorafgaand

Naslagwerken

 

mogelijks

mogelijk

Grote Van Dale (2005)

(bw. van modaliteit) (Belg.N., niet alg.) misschien, mogelijk, mogelijkerwijs

II (bw. van modaliteit) misschien: mogelijk komt hij vandaag nog

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

[bw.] 1 misschien

Verschueren (1996)

-

2. bw. misschien, met kans dat het geschiedt, dat het zo is

Koenen (2006)

-

II bw misschien: de man is ~ verdwaald

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 172

[wordt afgekeurd] mogelijk, misschien, wellicht

-

Stijlboek VRT (2003), p. 163

[wordt afgekeurd] Algemeen Nederlands is: mogelijk.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

(bw.) misschien, eventueel

-

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

-

II bijw misschien: ~ komt zij wat later