Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Dodentol / dodental

Vraag

Welk woord is correct: dodental of dodentol?

Antwoord

Standaardtaal in het hele taalgebied is dodental. Dodentol is standaardtaal in België en betekent net als dodental 'het aantal doden' (meestal na een ramp of aanslag). Bij dodentol kan ook de betekenis 'de tol die geëist wordt' meespelen.

Toelichting

Dodental verwijst neutraal naar het aantal slachtoffers bij een ramp en dergelijke. Synoniemen zijn dodenaantal en dodencijfer. In de standaardtaal in België wordt daarnaast ook dodentol gebruikt. Dat woord heeft ongeveer dezelfde betekenis als dodental, dodenaantal of aantal doden, maar de figuurlijke betekenis 'de tol die iets geëist heeft' speelt ook mee.

(1) Nederland heeft met 45 verkeersdoden per miljoen inwoners het laagste dodental van alle onderzochte Europese landen.

(2) Het aantal doden in Pakistan is door de zware regenbuien en vloedgolven gestegen tot meer dan 900 personen.

(3) De dodentol van de mijnramp in het noordoosten van China is intussen opgelopen tot 108. [standaardtaal in België]

Dodentol is een mannelijk woord (de dodentol), dodental een onzijdig woord (het dodental).

Bronnen

Hendrickx, R. (2001) Dodental / dodentol. Geraadpleegd op 22 december 2009 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/dodental-dodentol.

Naslagwerken

 

dodentol

dodental

Grote Van Dale (2005)

-

(het) dodenaantal

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

[het ~] 1 aantal doden bij een ramp, epidemie enz., syn. dodenaantal, dodencijfer

Koenen (2006)

-

o -len totale aantal vd (bij een ramp, een oproer) omgekomen slachtoffers

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

-

het het aantal doden bij een natuurramp, epidemie e.d.