Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Taliban wint / winnen terrein (de -)

Vraag

Wat is juist: De taliban wint terrein of De taliban winnen terrein?

Antwoord

De taliban winnen terrein is juist.

Toelichting

Taliban is een (Afghaanse) meervoudsvorm van het uit het Arabisch afkomstige woord talib, dat 'theologiestudent' of 'zoekende (van theologische kennis)' betekent. In het Nederlands wordt taliban alleen gebruikt om fundamentalistische moslim(strijder)s in Afghanistan en Pakistan mee aan te duiden.

Dat taliban vaak met een enkelvoudig werkwoord wordt gecombineerd, komt vermoedelijk doordat de meervoudsvorm voor Nederlandstaligen lastig herkenbaar is; in het Nederlands eindigt een meervoudig woord normaal niet op -an. Bovendien komt het enkelvoudige talib weinig voor.

Bijzonderheid

Het woord taliban wordt met een kleine letter geschreven, net als alle andere benamingen voor aanhangers van maatschappelijke, culturele en religieuze stromingen: christen, marxist, liberalen. In sommige kranten wordt taliban wel met een hoofdletter geschreven, of wordt de spelling Talibaan gehanteerd; die schrijfwijzen zijn niet officieel.

Zie ook

Benamingen van stromingen en overtuigingen (Leidraad 16.5)
Benamingen van plaatsen, windstreken, talen, volkeren (Leidraad 16.3)

Andes loopt / lopen door heel Zuid-Amerika (de - )
Antibiotica werkt / werken goed (de -)
Chips is / zijn
Eskimo, indiaan (hoofdletter?)
Hindoe (hoofdletter?)
Jood (hoofdletter?)
Marxisme (hoofdletter?)
Mazelen is / zijn
Media schrijft / schrijven (de - )
Rails ligt / liggen
Roma (Wat is het enkelvoud van - ?)
Verenigde Naties (VN) heeft / hebben

Bronnen

Ruud Hendrickx. Taliban. Geraadpleegd op 13 januari 2009 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/taliban.

Onze Taal. Talib, Taliban / talib, taliban. Geraadpleegd op 13 januari 2009 via http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/de-taliban-taliban.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005)

talib

(de (m.); taliban) (in Afghanistan) fundamentalistisch aanhanger van de islam, < Ar. talib 'zoekende, zoeker', nl. van theologische kennis

Koenen (2006)

talib

m taliban (in Afghanistan) fundamentalistische, militante moslim

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

taliban

mv extremistische moslimfundamentalisten die vanaf 1996 Afghanistan beheersten

In kader:
taliban of Taliban?
Taliban is een meervoud. Het enkelvoud is een talib, maar meestal wordt gesproken van een talibanstrijder of een talibanaanhanger. Aanhangers van religieuze stromingen krijgen een kleine letter; daarom gaat de voorkeur uit naar taliban. De taliban worden dus niet gezien als bevolkingsgroep, al was dat ook goed mogelijk geweest.