Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Kopie aan derden

Vraag

Hoe vermelden we in een brief dat we een kopie aan andere personen sturen?

Antwoord

Als we een kopie van een brief naar verschillende personen willen sturen, kunnen we dat vermelden in de brief zelf. Daarvoor zijn er geen strikte regels, wel conventies.

Toelichting

Als we een kopie van de brief aan iemand anders sturen, gebruiken we bij voorkeur Kopie, gevolgd door een dubbele punt. We kunnen ook schrijven Kopie naar, Kopie aan of cc (afkorting van copie conforme of carbon copy). Dan volgen de namen van de persoon of personen aan wie een kopie gestuurd wordt. De namen van de ontvangers kunnen onder elkaar worden gezet. Bij een langere lijst nemen we als bijlage een aparte distributielijst op.

Kopie: V. Saman

          K. Vandevelde

          M. van Veen

De vermelding Kopie komt doorgaans onder aan de brief, onder de naam van de ondertekenaar en de vermelding van eventuele bijlage(n). Indien u zowel bijlagen als een kopie verstuurt, laat u tussen beide woorden minimaal één witregel.

Zie ook

Opmaak van een zakelijke brief in Nederland (algemeen)
Opmaak van een zakelijke brief in België (algemeen)
Opmaak van een zakelijke e-mail (algemeen)

Cc (betekenis)
CC / C.C. / c.c. / cc

Bronnen

Beex, N., Doeve, R. & Tiggeler, E. (2001). De magische media mix: E-mail brieven faxen. Den Haag: Sdu.

Naslagwerken

Communicatiewijzer (2004), p. 24

C.c. (…) is een afkorting die soms op de plaats van de bijlage staat. (…)

c.c.: mevrouw Helga van Aerden

of: Kopie naar mevrouw Helga van Aerden

Handboek bedrijfscorrespondentie (1993), p. 43

Hier noemt u de namen (en eventueel adressen) van degenen aan wie u afschriften van de brief stuurt. Zijn dit er echter meer dan vijf, dan neemt u als bijlage een aparte 'distributielijst' op. (…) De afkorting c.c. wordt hiervoor ook wel gebruikt. (…) Deze gegevens worden ook weleens bovenaan de brief onder de aanduiding van het onderwerp vermeld.

NBN Z 01-002 (2002), p. 15

Indien u een kopie aan derden stuurt, volgt u dezelfde werkwijze als bij de bijlagen. Achter het woord 'Kopie:' vermeldt u de namen van de personen aan wie u een kopie stuurt. Indien u zowel bijlagen als een kopie verstuurt, laat u tussen beide woorden minimaal één witregel.

Schrijfwijzer (2005), p. 403

Als anderen een kopie krijgen, vermeld dan cc mr. A. Advocaat, enz. (…) U kunt ook schrijven kopie naar. In een rondzendbrief met persoonlijke aanhef is cc-informatie overbodig.

Zakenbrieven in 7 talen (2003), p.20

Als u een kopie van de brief aan iemand anders stuurt, schrijft u Kopie, gevolgd door een dubbelepunt. Als er meerdere andere ontvangers zijn, schrijft u Kopieën. U zult ook de afkorting c.c. (= copie conforme) tegenkomen.