Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Rechtsaf slaan / rechts afslaan

Vraag

Wat is de juiste schrijfwijze van rechts( )af( )slaan?

Antwoord

Juist is rechts afslaan.

Toelichting

Afslaan betekent 'een andere (zijwaartse) richting nemen'. Dit werkwoord kan behalve met de bijwoorden rechts en links ook met andere bijwoorden of bijwoordelijke bepalingen gecombineerd worden: hier afslaan, na vijf minuten afslaan.

De bijwoorden rechtsaf en linksaf zijn combinaties van rechts en links met het woord af, dat een verwijdering vanaf een zeker punt aangeeft (in deze combinaties vanaf een baan of een (rechte) rijrichting). Deze woorden kunnen worden gecombineerd met werkwoorden die een verplaatsing aanduiden: rechtsaf gaan, linksaf rijden. Het werkwoord slaan heeft deze verplaatsingsbetekenis niet; rechtsaf slaan en linksaf slaan zijn daarom onjuist.

Juist zijn kortom:

(1) Hier moet u rechts afslaan.

(2) Bij het volgende kruispunt moet u rechtsaf gaan.

Bijzonderheid

Aan rechts / links afslaan kan ook het voorzetsel naar worden toegevoegd: naar rechts / links afslaan.

Naslagwerken


Betekenis afslaan

Voorbeelden

Het Groene woordenboek (2002)

een andere (zijwaartse) richting inslaan

(naar) links afslaan

Kramers (2002)

van richting veranderen

links, rechts afslaan

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

zijwaarts, naar links of naar rechts gaan

rechts afslaan1

Grote Van Dale (2005)

de weg verlaten om op een zijweg, en dus in een andere richting voort te gaan

links, rechts (van de weg) afslaan

Koenen (2006)

5 een andere richting inslaan, m.n. zijwaarts

rechts bij die boom afslaan

Verschueren (1996)

in zijwaartse richting zich verwijderen

rechts afslaan; van de hoofdweg afslaan; daar slaat de weg links af

WNT, deel I, 1882

Op een zeker punt den weg, dien men tot dusver gevolgd heeft, verlaten, daarvan afwijken, om op een zijweg, en dus in eene andere richting voort te gaan.

Links, rechts van den weg afslaan.