Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Lievertje / lieverdje

Vraag

Is het lievertje of lieverdje?

Antwoord

De juiste vorm is lieverdje.

Toelichting

Lieverdje bestaat uit het woord lieverd met daarachter het verkleinende achtervoegsel -je. Het is te vergelijken met woorden als stommerdje (stommerd + -je) en dikkerdje (dikkerd + -je). Het gaat dus niet om een combinatie van liever en het verkleinende achtervoegsel -tje. Woorden waarbij wel -tje als achtervoegsel is gebruikt, zijn bijvoorbeeld pratertje, voetballertje en grappenmakertje.

Zie ook

Bangert / Bangerd

Naslagwerken

Grote Van Dale (1999); WNT; Morfologisch handboek (1993), p. 181-183