Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Aandraven (komen - met)

Vraag

Zijn de wendingen met argumenten komen aandraven en argumenten aandragen gelijkwaardig?

Antwoord

Nee. Argumenten (bewijzen, beweringen en dergelijke) aandragen wordt in de standaardtaal in het hele taalgebied gebruikt in een neutrale betekenis. Komen aandraven met heeft in de standaardtaal in België ongeveer dezelfde negatieve bijklank als komen aanzetten met, dat standaardtaal is in het hele taalgebied.

Toelichting

Het werkwoord aandragen gebruikt in combinatie met woorden als argumenten, bewijzen enzovoort heeft een neutrale betekenis. Het houdt geen waardeoordeel in over de geldigheid van de argumenten en de bewijzen.

(1) Hoewel de voorzitter verschillende argumenten aandroeg voor de stelling dat productinformatie op etiketten minstens ook in de landstaal moet zijn gesteld, besloot de regering hiervan geen wettelijke verplichting te maken.

In de standaardtaal in België wordt ook wel de wending met argumenten, bewijzen en dergelijke komen aandraven gebruikt. Deze wending is niet neutraal, maar bevat een impliciet (negatief) waardeoordeel. Ze suggereert dat de aangedragen argumentatie overhaast of geïmproviseerd tot stand is gekomen en waarschijnlijk niet ter zake is. In de standaardtaal in het hele taalgebied komt met argumenten (enzovoort) komen aanzetten voor. De combinatie komen aanzetten met wekt meer de suggestie dat het aanbrengen onverwacht of zelfs ongewenst is.

(2a) Toen de verdachte zich in het nauw gedreven voelde, kwam hij nog met een nieuw alibi aandraven. [standaardtaal in België]

(2b) Toen de verdachte zich in het nauw gedreven voelde, kwam hij nog met een nieuw alibi aanzetten.

Komen aandraven is wel standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis 'dravend naderen, komen aanhollen'.

(3) Sabine kwam zoals altijd als allerlaatste aandraven, waardoor onze bus met meer dan tien minuten vertraging vertrok.

Naslagwerken

 

aandraven

aandragen

Grote Van Dale (2005) 1 komen aandraven, dravend naderen 2 (…) vlugger, sneller draven.

2 (fig.) te berde brengen: een oplossing aandragen

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

komen aandragen met iets iets voorstellen

Verschueren (1996)

-

Fig. met een bericht, een nieuwtje, een verhaal komen -, een bericht enz. vertellen, met de bijgedachte dat de waarheid of het belang ervan twijfelachtig is

Koenen (2006)

-

2 opperen, voorstellen, noemen, naar voren brengen: oplossingen, ideeën, verklaringen, kandidaten ~

Kramers (2000)

(meestal vervoegd met komen, zie aldaar) dravend naderen

[bij komen] 3 als hulpwerkwoord (…) ook gebruikt als hulpwerkwoord voor sommige werkwoorden die met aan- beginnen: aan komen draven, komen aandraven, aangedraafd komen, is komen aandraven, is aan komen draven

fig. aanvoeren: nieuwe argumenten ~ fig. berichten, argumenten van twijfelachtig karakter naar voren brengen: hij komt altijd met hetzelfde verhaaltje ~

Correct Taalgebruik (2006), p. 12

[bij aandraven (komen -)] Van iemand die komt aanhollen, kan men zeggen dat hij komt aandraven. Als het gaat om argumenten, bewijzen, beweringen zegt men dat iemand die aandraagt of dat hij ermee komt aandragen. In tegenstelling tot aandragen, is komen aandragen vaak ongunstig.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 1

[wordt afgekeurd] met iets komen -, aandragen.

[in deze betekenis niet opgenomen]

Taalwijzer (1998), p. 14

[bij aandragen (droeg aan, aangedragen)] (niet: aandraven = komen aanhollen)

[bij aandragen (droeg aan, aangedragen)] Met argumenten, bewijzen, beweringen, uitvluchten enz. komen aandragen (fig.) (niet: aandraven = komen aanhollen).

Stijlboek VRT (2003), p. 16

Iemand die komt aanhollen (voornamelijk met een paard), komt aandraven.

Met beweringen, bewijzen, argumenten komen we aandragen. Meestal is dat ongunstig bedoeld. Ook goed (en niet ongunstig): een oplossing aandragen.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

- met iets komen aandraven, met iets komen aandragen

[in deze betekenis niet opgenomen]