Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Bureel / bureau / kantoor

Vraag

Is bureel in de betekenis van 'kantoor' correct?

Antwoord

Nee, in die betekenis is bureel geen standaardtaal. Standaardtaal is bureau of kantoor. Het meervoud burelen wordt wel nog in het hele taalgebied gebruikt in bijzondere contexten.

Toelichting

Tegenwoordig klinkt bureel nogal ouderwets en ambtelijk. Het woord is in de standaardtaal in onbruik geraakt. In België wordt het nog weleens gebruikt, maar het geldt ook daar niet als standaardtaal.

(1) U kunt mij altijd bereiken op mijn bureel. (in België, geen standaardtaal)

(2) De commissaris werd de avond van de moord betrapt in het bureel van de hoofdcommissaris. (in België, geen standaardtaal)

In de standaardtaal heet het gebouw waar de administratieve diensten van een bedrijf zijn ondergebracht een kantoor. Daarnaast zijn er ook advocatenkantoren, notariskantoren, postkantoren. In sommige samenstellingen is evenwel bureau gangbaar: reisbureau, politiebureau.

Het meervoud burelen wordt wel nog geregeld gebruikt in het hele taalgebied, met name in de context van overheidsinstellingen en redacties. Ook de uitdrukking ten burele van is standaardtaal in het hele taalgebied.

(3) Nog diezelfde avond gingen ook de burelen van de NOS in Hilversum in vlammen op.

(4) De registers zijn aanwezig ten burele van de burgerlijke stand.

Bijzonderheid

Een enkele keer wordt bureel in België gebruikt in de betekenis van 'schrijftafel'. In de standaardtaal heet het meubel waaraan op kantoor of in een werkkamer gewerkt wordt, een bureau.

Zie ook

Buro / bureau, nivo / niveau, kado / cadeau

Naslagwerken

bureel bureau kantoor
Grote Van Dale (2005) (ambt.t.; Belg.N., niet alg.) 1 bureau (2), kantoor (2) 2 kantoor waar een administratie wordt gevoerd 2 vertrek of geheel van vertrekken waar een koopman met zijn personeel administratieve werkzaamheden verricht (…) 7 bureau, zetel van enig beheer, een administratie, een overheidsinstelling
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) 1 (archa. of Belg., niet alg.) bureau 3 kantoor dat de speciale zorg heeft voor de contacten met het publiek, syn. bureel 1 instelling waar allerlei administratieve handelingen worden uitgevoerd
Verschueren (1996) Z.N. ambtelijk kantoor B. Uitbr. 1. kantoor van een inz. niet-commerciële administratie 1. werkkamer waar iemand zijn zaken behandelt
Koenen (2006) bureau, kantoor 3 kantoor voor ambtswerkzaam-heden (…) 4 gebouw, kamer ve tak van dienst 1 schrijf- of werkkamer; 2 bureau ve notaris, advocaat enz. (…) 4 (deel ve) gebouw waarin directie, administratie enz. ve industriële onderneming, een winkel enz. zijn gevestigd
Kramers (2000) vooral ZN 1 schrijftafel met vakken of laden, bureau; 2 ambtelijk kantoor of bureau; kamer, vertrek waar een administratie wordt gehouden 1 schrijftafel; 2 inz ZN kantoor waar een administratie gevoerd wordt; 1 kamer waarin zaken worden behandeld, correspondentie en boekhouding wordt gevoerd
Correct Taalgebruik (2006), p. 49 Bureel is vrijwel in onbruik geraakt, hoewel het soms nog voorkomt in het meervoud (de burelen) en in de vaste uitdrukking ten burele van (naast ten kantore van) (…)

Het gebouw waar de administratieve diensten van een bedrijf zijn ondergebracht, heet in het algemeen kantoor. (…)

De kantoorruimte waar één of meer mensen werken, wordt ook kamer genoemd, vooral dan in de nummering en de adressering.
-

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 49 [wordt afgekeurd] bureau (meubel en officiële dienst); kantoor (post, handel, notaris, advocaat) [in deze betekenis niet opgenomen] -
Taalwijzer (1998), p. 83, 180 [bij bureau] Het enk. bureel komt alleen voor in de vaste uitdrukking ten burele van. Het mv. burelen is heel gewoon voor overheidsinstellingen en i.v.m. redacties van kranten en uitgeverijen). [in deze betekenis niet opgenomen] 1) Het huis of gebouw waarin de administratie van een zaak, firma, bedrijf of onderneming gevoerd wordt (beschouwd als gebouw en als instelling) heet in het algemeen kantoor
Stijlboek VRT (2003), p. 53, 134 Bureel is ouderwets. Het meervoud komt ook in Nederlandse kranten voor uit variatiebehoefte of als stijlmiddel, maar het wordt als oubollig aangevoeld.

Het gebouw waar de administratieve diensten van een bedrijf ondergebracht zijn, heet in het algemeen het kantoor. De kantoorruimte waar één of meer mensen werken, noemen we kantoor, bureau of kamer.
[in deze betekenis niet opgenomen] Het gebouw waar de administratieve diensten van een bedrijf ondergebracht zijn, heet in het algemeen het kantoor. De kantoorruimte waar één of meer mensen werken, noemen we kantoor, bureau of kamer.
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) - bureau

- kantoor
- -