Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Aandacht trekken op / aandacht vestigen op

Vraag

Is de aandacht trekken op iets correct?

Antwoord

Ja, de aandacht trekken op iets is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is de aandacht vestigen op iets.

Toelichting

Iets of iemand kan de aandacht trekken. Wie de aandacht trekt, valt om welke reden dan ook op.

(1) Waarom wil die klier toch altijd de aandacht trekken?

Wie wil dat er bijzondere belangstelling uitgaat naar iets of iemand, kan er de aandacht op vestigen.

(2) De directeur wilde bij het begin van de vergadering de aandacht vestigen op een drietal punten.

In België komt met dezelfde betekenis ook de uitdrukking de aandacht trekken op voor. Die uitdrukking is standaardtaal in België.

(3) We willen nu wel even de aandacht trekken op het afvalprobleem. [standaardtaal in België]

(4) Met deze actie wilden ze de aandacht trekken op de misbruiken in de sector, die de laatste twee jaar steeds nadrukkelijker zijn opgedoken. [standaardtaal in België]

Zie ook

Opmerken (zich laten -) / (willen) opvallen

Naslagwerken

 

aandacht trekken op

aandacht vestigen op

Grote Van Dale (2005) [bij aandacht] de aandacht trekken

[bij aandacht] iemands aandacht vestigen op -

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[bij aandacht] de aandacht1 trekken opvallen

[bij aandacht] de aandacht1 vestigen op iem. of iets

Verschueren (1996)

-

[bij aandacht] (…) de - vestigen op een fout

Koenen (2006)

-

[bij aandacht] de ~ vestigen op

Kramers (2000)

[bij aandacht] ZN de ~ trekken op vestigen op

[bij aandacht] de ~ op iets vestigen

Correct Taalgebruik (2006), p. 12

[bij aandacht (de – trekken)] Iets of iemand kan de aandacht trekken, maar men vestigt de aandacht op iets.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 1

[bij aandacht, wordt afgekeurd] de – op iets trekken, de – op iets vestigen

-

Taalwijzer (1998), p. 1

[bij aandacht, wordt afgekeurd] de - op iets trekken, de - op iets vestigen

-

Stijlboek VRT (2003), p. 16

[bij aandacht] Iets trekt de aandacht en we vestigen ergens de aandacht op.

[bij aandacht] Iets trekt de aandacht en we vestigen ergens de aandacht op.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij aandacht] de aandacht trekken op, vestigen op

-