Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Winstgevend doel / winstoogmerk

Vraag

Wat is de correcte volledige naam van de afkorting vzw: vereniging zonder winstgevend doel of van vereniging zonder winstoogmerk?

Antwoord

Vzw staat voor vereniging zonder winstoogmerk.

Toelichting

Een vzw is een Belgische verenigingsvorm die er niet op gericht is winst te maken. Het is weliswaar mogelijk dat de vereniging winst maakt, maar het is in elk geval niet haar doel. Vzw is de afkorting van vereniging zonder winstoogmerk. De wet van 2 mei 2002 vermeldt expliciet de naam vereniging zonder winstoogmerk.

(1) Veel Vlaamse vakantiespeelpleinen zijn verenigingen zonder winstoogmerk.

Soms spreekt men van vereniging zonder winstgevend doel, maar dat is geen standaardtaal

(2) De statuten van de vereniging zonder winstgevend doel 'Heemkring Oostende' werden vorige week in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. (in België, geen standaardtaal)

Zie ook

Reglement van orde / huishoudelijk reglement

Naslagwerken

winstgevend doel winstoogmerk
Grote Van Dale (2005)

[winstgevend: voordeel, winst opleverend]

doel om winst te maken (…) vereniging zonder winstoogmerk

[vzw: (in Belg.) vereniging zonder winstoogmerk]

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

 [winstgevend: 1 rendabel]

1 doel om winst te behalen (…) vereniging* zonder winstoogmerk1

[vzw:1 (Belg.) non-profitorganisatie, stichting]

Verschueren (1996)

-

 

 

doel winst te maken

[vzw: afk. van: *vereniging zonder winstoogmerk]

Koenen (2006)

[winstgevend: winst opleverend]

winstbejag: (Belg) vereniging zonder ~ vzw

[vzw: (Belg) vereniging zonder winstoogmerk]

Kramers (2000)

[bij winstgevend] ZN: zonder ~ doel zonder winstoogmerk

-

 

[VZW vereniging zonder winstoogmerk Belgische juridische verenigingsvorm]

Correct Taalgebruik (2006), p. 317

[wordt afgekeurd] De juiste benaming van een vzw. is: vereniging zonder winstoogmerk. Men kan al dan niet het maken van winst tot doel hebben, maar het doel als zodanig is niet winstgevend.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 321

[bij winstbejag, wordt afgekeurd] 1) vereniging zonder -, [B] vereniging zonder winstoogmerk (vzw), [NL] stichting

[bij winstgevend, wordt afgekeurd] 1) vereniging zonder – doel, [B] Vereniging zonder Winstoogmerk, [NL] stichting

 

               

-

Taalwijzer (1998), p. 383

[bij winstbejag, wordt afgekeurd] niet: zonder winstgevend doel; vgl. Fr. sans but lucratif

[bij winstbejag] Correct zijn de wendingen: zonder winstbejag, zonder winstoogmerk

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij doel] - (vereniging) zonder winstgevend doel, (vereniging) zonder winstbejag, (vereniging) zonder winstoogmerk

-