Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Aanbrengen aan / in (wijzigingen -)

Vraag

Is wijzigingen aanbrengen aan een tekst correct?

Antwoord

Ja, wijzigingen aanbrengen aan een tekst is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is wijzigingen aanbrengen in een tekst.

Toelichting

In de standaardtaal in het hele taalgebied wordt het voorzetsel in gebruikt in gevallen als veranderingen (wijzigingen, verbeteringen, correcties) aanbrengen in een tekst, in een wetsvoorstel, in een methode, in plannen.

(1) De minister wilde een aantal wijzigingen aanbrengen in de wetstekst.

In de standaardtaal in België gebruikt men in dit soort gevallen daarnaast ook het voorzetsel aan.

(2) Als we nog vlug wat wijzigingen aanbrengen aan de tekst, kan hij morgen worden verstuurd. [standaardtaal in België]

(3) De twee bedrijven moeten alleen een paar wijzigingen aanbrengen aan hun oorspronkelijke overeenkomst. [standaardtaal in België]

In het hele taalgebied wordt wel aan gebruikt als het gaat om het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen bijvoorbeeld aan een gebouw of een toestel.

(4) De huurders willen wijzigingen aanbrengen aan het huis, maar de eigenaar verzet zich.

Naslagwerken

 

aanbrengen aan

aanbrengen in

Grote Van Dale (2005) -

4 (m.betr.t. veranderingen) maken: wijzigingen aanbrengen in een wetsvoorstel; verbeteringen aanbrengen in een woning

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

[bij aanbrengen] een verandering aanbrengen1 in iets

Verschueren (1996)

-

[bij aanbrengen] 5. maken: veranderingen - in de methode.

[bij wijziging] 1. (…) een - aanbrengen  in een tekst]

Kramers (2000)

-

2 maken, plaatsen bevestigen (…) wijzigingen in een tekst ~

Correct Taalgebruik (2006), p. 12, 10

[bij aanbrengen (verbeteringen - aan), wordt afgekeurd] Verbeteringen worden aangebracht in een tekst, in een regeling. Verbeteringen kunnen aan een voorwerp (toestel) worden aangebracht.

[bij aan] bij de zinswending wijzigingen aanbrengen past het voorzetsel in.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 1

[bij aanbrengen, wordt afgekeurd] correcties, wijzigingen - aan, in

-

Taalwijzer (1998), p. 13

[bij aanbrengen, wordt afgekeurd] Verbeteringen, wijzigingen enz. aanbrengen in, is algemeen gangbaar.

[bij aanbrengen] Verbeteringen, wijzigingen enz. aanbrengen in, is algemeen gangbaar.