Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Strategisch corresponderen (1991)

Verrept, S. & Janssen, T. (1991). Tweeluik schriftelijke communicatie: Dl. 1. Strategisch corresponderen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.