Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Stijlboek Volkskrant (1992)

Gessel, H. van e.a. (Red.). (1992). De Volkskrant: Stijlboek. 's-Gravenhage: Sdu.