Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Het juiste voorzetsel (1990)

Vindevogel, Th. (1990). Het juiste voorzetsel: Lexicon van het voorzetselgebruik in het Nederlands (3e dr.). Antwerpen: Heideland-Orbis.