Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Handboek Bedrijfscorrespondentie (1993)

Jong, J. de (Red.). (1993). Handboek Bedrijfscorrespondentie. Groningen: Martinus Nijhoff.